ArcelorMittal

Wij worden geregeerd door Pyrrussen

Dit gaat over een man die drie eeuwen vóór onze tijdrekening leefde. Hij heette Pyrrus en was koning van Epirus, een streek in Griekenland. Op vraag van de Griekse steden die Sicilië toen koloniseerden en strijd leverden tegen de Romeinen, ging hij in Italië oorlog voeren.

Editorial van Nico Cué, 2/04/2013.

Hij gaf de Romeinen twee keer een flinke rammeling, maar verloor telkens zoveel manschappen dat zijn leger wegsmolt als sneeuw voor de zon. Hij besefte het probleem en verklaarde de avond na zijn tweede overwinning: “Als wij nog één keer winnen tegen de Romeinen, zijn wij verloren”.

Dat hij de rijken behandelt zoals de armen die hij zegt te verdedigen!

Regering en patronaat lijken zeker van zichzelf. Ze moeten verblind zijn door hun hoogmoed om te denken dat iemand in hun doorzichtige chantage zal trappen. Een echte beginnersfout …

Editorial van Nico Cué, 14/02/2013.

Eerst legde de regeringscoalitie een loonblokkering op, dan begon ze te knoeien met het laatste taboe waar de socialistische familie zich aan vastklampt en ten slotte ging ze met de vuile voeten door een delicaat onderhandelingsproces met in het vooruitzicht moeilijke akkoorden over het welstandsvast maken van de sociale uitkeringen, een verlaging van de sociale bijdragen, de verhoging van het minimumloon en het stopzetten van de discriminatie van jonge werknemers.

Mittal: de walging voorbij

Eerst even de feiten: Lakshmi Mittal nam een jaar geleden het besluit om de warme lijn van de staalfabriek in Luik te sluiten. Hij is een vertegenwoordiger van de enige haaiensoort die niet met uitsterven is bedreigd, die van de grote bazen. Maar in België gelden er regels om een fabriek te sluiten. De wet-Renault treedt in werking en er wordt onderhandeld, zoals het past in onze traditie van sociale dialoog, ook in de moeilijkste situaties.

Editorial van Nico Cué, 21/09/2012.

We zijn bijna een jaar verder en het einde van de procedure komt in zicht. Mittal deelt ons doodleuk mee dat uiteindelijk niet 581 mensen hun baan verliezen, maar 795. Dus hebben wij het hele afgelopen jaar niet over de echte bedoelingen van Mittal gediscussieerd? Geen probleem: de vakbonden hebben die wijzigingen maar te aanvaarden. Op één maand moeten ze al de rest ook maar aanvaarden (sociaal plan, industrieel plan). En als we toch zo bezig zijn, moeten ze ook beloven dat hun leden individueel niet naar het gerecht zullen stappen.

ArcelorMittal Luik : de metallo's van het ABVV halen de contradicties van Laplace aan

Nieuws van 25/01/2012.

De reacties vanwege de vakbonden bleven niet uit op afgelopen maandag om de moordpoging aan te klagen van de consultant Laplace Conseil op de geïntegreerde staalindustrie van Luik.

De Luikse metallo’s van het ABVV halen een reeks contradicties aan die de consultant naar voren heeft gebracht. Hoewel Laplace Conseil de beslissing van ArcelorMittal om de warme lijn in Luik te sluiten aan de kaak stelt en dit als onaanvaardbaar bestempelt, zijn ze van mening dat deze keuze onomkeerbaar is.

40.000 betogers in Luik op 7 december : « Deze installaties zijn van ons! »

Nieuws van 11/01/2012.

7/12/2011

Woensdag 7 december namen ongeveer 40.000 personen deel aan een grote betoging in Luik om de werknemers van ArcelorMittal te steunen en de geïntegreerde staalnijverheid te verdedigen. Een hardnekkige kreet lag op ieders lippen: “Deze installaties zijn van ons!”

Europese nachtmerrie

De sluiting van de twee hoogovens van ArcelorMittal in Luik is natuurlijk vooral een sociaal drama. Mensen worden geruïneerd, toekomstplannen van hele gezinnen worden geschrapt met één pennentrek van een genadeloze kapitalist. Tegelijk is het ook een symbool van de uitwassen van het kapitalisme. Maar gaat het wel om uitwassen ?

Editorial van Nico Cué, 8/11/2011.

 

Als je er even over nadenkt, zeg je : nee, dit zijn geen uitwassen. Dit is de logica zelf van het moderne kapitalisme, dat voorrang geeft aan financiële spelletjes en enorme winsten verkiest boven economische ontwikkeling en investeringen die rijkdom voortbrengen. Helaas wordt dit steeds meer de Europese logica. Een “verloederd” Europa, zoals ik hier in maart al schreef.