austérité

Het is nog maar een begin…

Waar staan we na de grote betoging van 6 november 2014 die 120.000 man op straat kreeg in Brussel, na de provinciale stakingen en de algemene staking?

Editorial van Nico Cué, 18/12/2014.

De sociale mobilisatie tegen het soberheidsbeleid was een schot in de roos. De actieplannen van het ABVV, het ACV en de liberale vakbond waren een succes over de hele lijn. In het Noorden, het Zuiden en het centrum van het land. Zowel in de privésector als in de overheidsdiensten. In steden en dorpen. Alle pogingen om de eenheid van het gemeenschappelijk front te breken waren tot nu toe vergeefs. De propaganda-inspanningen van het patronaat samen met die van de volledige rechterflank, mochten niet baten.

Besparingen, opium van de elite

Malaria slaat opnieuw toe op het Europese continent. Er zijn wijken in Athene waar de werkloosheid oploopt tot 80%. Kindersterfte rukt op en de zelfmoordcijfers onder de jongeren pieken. Poetsvrouwen in sommige overheidsdiensten zijn reeds in staking... sinds september 2013!

Editorial van Nico Cué, 16/05/2014.

De toestand in Griekenland is rampzalig. Wat beveelt de Europese Unie aan? Dat de regering zou doorgaan met de inspanningen om de schuldgraad af te bouwen en de overheidsschuld terug te dringen... Bij een dergelijke verblinding kunnen bezuinigingen niet langer eenvoudigweg beschouwd worden als een politieke of economische leer met ook maar een schijn van rationele grondslag. Het is een religie waarvan de hogepriesters in het FMI, de Commissie of de ECB zetelen terwijl het lage clerus heer en meester is in alle regeringen van de Unie.

Algemene staking : massale mobilisatie van de Metallo's

Nieuws van 30/01/2012.

De Metaalbewerkers ABVV van Wallonië-Brussel hadden dit aangekondigd. Ze hebben hun woord gehouden en hebben voor een massale mobilisatie gezorgd met het oog op de algemene staking van maandag 30 januari.

Alle bedrijven waarin zij actief zijn liggen plat, in alle gewesten van Doornik tot in Aarlen via Charleroi, Namen, Luik of Brussel ! 

Het succes van hun actie is volledig zoals elders, in gemeenschappelijk vakbondsfront, in het land.

Algemene staking : «Op elk moment kan de straat ook 'neen' zeggen!»

Nieuws van 27/01/2012.

Ziehier een artikel gewijd aan de Metallo's van de MWB en gepubliceerd op donderdag 26 januari 2012 in het weekblad Le Vif, het is van de pen van Laurence van Ruymbeke. Er wordt poolshoogte genomen van de stemming en de vastberadenheid op enkele uren voor de aanvang van de algemene staking van maandag 30 januari.

Staking van 30 januari : algemene mobilisatie ! En dit is nog maar het begin...

Nieuws van 13/01/2012.

Het Secretariaat van de MWB-ABVV, dat op 13 januari 2012 bijeenkwam en van alle federaties een mandaat kreeg, bevestigt dat het vastbesloten is om zich te verzetten tegen het akkoord van federale regering dat ten koste van alle werknemers van het land werd gesloten. De MWB-ABVV wijst al sinds juli 2011 op de noodzaak van een sterke mobilisatie tegen het antisociale project dat door de huidige eerste minister wordt verdedigd. Ze herbevestigt haar standpunten en herhaalt met aandrang haar oproep tot een grote mobilisatie voor de staking van 30 januari 2012.

Van betaalde vakantie naar ... sociaal-democratische achteruitgang?

In Griekenland en Spanje heeft het beleid beïnvloed door het neoliberalisme, bewegingen zoals "de verontwaardigden" in het leven geroepen. Ook bij ons zou de nota van formateur Di Rupo massabewegingen kunnen laten ontstaan...

Editorial van Nico Cué, 5/07/2011.

 “Dat de burgers afhaken, is ook in grote mate te wijten aan de zogeheten ‘vertegenwoordigers’ van het volk, de verkozenen of kandidaten die meestal geen enkel plan voor een sociale hervorming hebben. De meest voor de hand liggende reden waarom niemand voor een andere samenleving kiest, is dat vrijwel alle linkse partijen – die twee eeuwen lang het idee van een andere samenleving gestalte hebben gegeven – zich hebben bekeerd tot de markteconomie en tot de nieuwe neoliberale consensus of doxa. Dit waanbeeld (…) heeft zowel de ex-progressieven als de neoconservatieven aangetast.