grèce

Besparingen, opium van de elite

Malaria slaat opnieuw toe op het Europese continent. Er zijn wijken in Athene waar de werkloosheid oploopt tot 80%. Kindersterfte rukt op en de zelfmoordcijfers onder de jongeren pieken. Poetsvrouwen in sommige overheidsdiensten zijn reeds in staking... sinds september 2013!

Editorial van Nico Cué, 16/05/2014.

De toestand in Griekenland is rampzalig. Wat beveelt de Europese Unie aan? Dat de regering zou doorgaan met de inspanningen om de schuldgraad af te bouwen en de overheidsschuld terug te dringen... Bij een dergelijke verblinding kunnen bezuinigingen niet langer eenvoudigweg beschouwd worden als een politieke of economische leer met ook maar een schijn van rationele grondslag. Het is een religie waarvan de hogepriesters in het FMI, de Commissie of de ECB zetelen terwijl het lage clerus heer en meester is in alle regeringen van de Unie.

Wij zijn allemaal Griekse televisiekijkers !

We denken altijd dat we het nu allemaal wel gezien hebben en telkens zitten wij weer mis: we kunnen altijd nog erger beleven. Aldus hebben we onlangs het voorval gezien met de Griekse openbare radio- en televisiezender ERT die zonder enige waarschuwing stopgezet werd door de overheid tijdens de avonduitzendingen om 2.600 lonen te “besparen” in de openbare sector en zodoende dichterbij de doelstellingen te komen om het aantal ambtenaren te verminderen zoals bepaald door de Trojka (Europese Commissie, Europese Centrale Bank en Internationaal Monetair Fonds).

Editorial van Nico Cué, 1/07/2013.

Men zou zich echter bijna kunnen verheugen dat er een zwart scherm verscheen in de plaats van een ERT programma en niet één of andere officier in uniform met zwarte zonnebril. Maar in elk geval is men met dergelijke methodes niet ver verwijderd van een staatsgreep : week na week, onder de herhaalde aanvallen van het kapitalisme laat Griekenland de democratie in de steek.    

Het IMF en Griekenland, de banken en de werkloze, de “moral hazard” en de PS ...

Het Internationaal Monetair Fonds verontschuldigt zich bij het Griekse volk, want de jarenlange barbaarse bezuinigingen en inleveringen waren … niet nodig! “Oeps, foutje in onze berekeningen, sorry. Salut en de kost!”

Editorial van Nico Cué, 14/06/2013.

Want daarmee is de kous af en laat het IMF Griekenland gewoon aan zijn lot over...

Waardeloze formules, foute vergelijkingen en magische woorden waren tot dan toe voor de beslissingnemers en hun media geloofwaardiger dan het gezond verstand om de economische fenomenen te verklaren. Hoe heeft men het ooit kunnen verzinnen dat vernietiging van de koopkracht voor een heropleving en meer welvaart zou zorgen? Alsof er geen verband is tussen de lonen en het consumptiepeil? Of de afzetmarkt voor de producten?

14 november 2012 : een historische staking!

Iedereen kent het verhaal van de boer die slechte tijden doormaakt en besluit dat het met wat minder ook wel zal gaan. Hij zet daarom zijn paard op dieet en maakt het dier eraan gewoon dat zijn rantsoen haver elke dag de helft kleiner is dan de dag ervoor. En net op het ogenblik dat hij denkt dat zijn trouwe knol zonder eten kan, gaat het dier dood …

Editorial van Nico Cué, 1/11/2012.

Het verhaal van de domme landbouwer lijkt verdacht veel op het economisch beleid van de Europese Centrale Bank, het IMF en de Europese Commissie.

Deze financiële ezels dienen het Griekse volk de ene aderlating na de andere toe en zeggen dan verbaasd dat het er zo bleekjes bijloopt. Na negen jaar besparen is de patiënt nog altijd niet hersteld. En de schuld die door het toegediende paardenmiddel moest slinken, is nog groter geworden.

Het experiment is grandioos mislukt. De schade is onherroepelijk. De toestand dramatisch …

Van de democratie naar de crisis, van de crisis naar het populisme en van het populisme naar de dictatuur …

Nieuws van 10/05/2012.

Iedereen weet dat Griekenland de bakermat is van de democratie. Iedereen weet eveneens dat dit land onder een ongeziene crisis gebukt gaat die iedereen treft : werknemers, gepensioneerden, jongeren maar ook de immigranten die er werken en te vaak vergeten worden ! Ontslagen met hopen, collectieve overeenkomsten die van de tafel geveegd worden, drastische loonsverlagingen, dit alles tegen een achtergrond van populisme dat aanleiding geeft tot politieke samenzwering van extreem rechts waardoor een neonazistische partij in het parlement is kunnen binnentreden.

Afbeeldingen

Het einde van de boksbal

In sportzalen hangt er vaak een merkwaardig voorwerp: de boksbal. Hoewel hij eigenlijk dient om de kracht en de snelheid van een bokser te verbeteren, heeft hij nog een interessante functie: je afreageren als je te veel adrenaline in je bloed hebt. En merkwaardig genoeg: hoe hard je ook op de boksbal mept, hij keert altijd precies naar dezelfde plek terug, keer op keer …

Editorial van Nico Cué, 30/11/2011.

In sportzalen hangt er vaak een merkwaardig voorwerp: de boksbal. Hoewel hij eigenlijk dient om de kracht en de snelheid van een bokser te verbeteren, heeft hij nog een interessante functie: je afreageren als je te veel adrenaline in je bloed hebt. En merkwaardig genoeg: hoe hard je ook op de boksbal mept, hij keert altijd precies naar dezelfde plek terug, keer op keer …

Edito van Nico Cué, 30/11/2011.

De angst van het volk

Ze zijn bang voor het volk. Goed nieuws op een moment dat de angst van kamp moet veranderen !

Editorial van Nico Cué, 14/11/2011.

Geconfronteerd met het probleem van de “financiële markten” brengen de Staten een erbarmelijk schouwspel.  De leiders ervan handelen in jullie naam. Helaas steeds minder vaak om het algemene belang te verdedigen. De “groten” van deze wereld lopen zichzelf buiten adem in een dolle race waarvan het tempo door drie ratingbureaus wordt bepaald die de kredietwaardigheid van Griekenland, Spanje of Portugal dag na dag een beetje meer onderuit halen vooraleer die van Italië aan te pakken.