index

De index? Het minimum !

Het is een oude discussie – wat zeg ik, een oude koe in de gracht – die elk jaar opnieuw de kop opsteekt: moet het automatisch indexeringsmechanisme van de lonen zoals wij dat kennen behouden blijven?

Editorial van Nico Cué, 29/11/2013.

Het hoofdargument tegen is bekend. Samen met het Groothertogdom Luxemburg is België het enige land ter wereld dat dit systeem toepast. Dat klopt. België is ook een van de weinige landen op deze planeet dat zich democratisch mag noemen (enkele schoonheidsfoutjes daargelaten). België is ook een van die zeldzame landen met goed onderwijs (ondanks enkele tekortkomingen) tegen een lage prijs of in elk geval voor iedereen toegankelijk. België is een van de weinige landen waar je met een ernstige kwaal een ziekenhuis kunt binnenstappen zonder dat je vroegtijdig bezwijkt onder de schulden.

Zij vermoorden onze toekomst!

Op een somber schilderij van Goya zien we Kronos – een god uit de Griekse mythologie – als een waanzinnige, met uitpuilende ogen, zwetend van haat, letterlijk zijn eigen kinderen opeten. Hij is gek van angst dat zijn voorspelde lot zou uitkomen: onttroond worden door zijn nakomelingen, zoals hijzelf zijn vader heeft afgezet.

Editorial van Nico Cué, 4/10/2013.

Het is een sterk beeld. Je zou het kunnen toepassen op de toestand van een systeem, het kapitalisme, dat als een kip zonder kop de toekomst opoffert om de schone schijn van vandaag te redden. De ongelijkheid neemt toe. Alleen een steeds kleinere minderheid gaat erop vooruit.

Veel woede gewenst!

Hoe graag ik u ook mijn beste wensen voor een gezond, voorspoedig en gelukkig 2013 aanbied, het gaat niet van ganser harte. Wij moeten elkaar niets wijsmaken. U en ik beseffen heel goed dat het nieuwe jaar op een tranendal zal lijken. Het wordt een pijnlijk jaar waarin de arbeidersklasse opnieuw geweld wordt aangedaan. Dus gedaan met de schone schijn en weg met de hypocrisie!

Editorial van Nico Cué, 18/01/2013.

Wij moeten het hoofd bieden aan het meest vastberaden offensief sinds mensenheugenis tegen ALLE sociale verworvenheden, waarvoor meer dan een eeuw strijd werd geleverd. Zo’n brutale aanval hebben wij niet meer gezien na 1944 en het Sociaal Pact. Zelfs niet bij het zogeheten “solidariteitspact tussen de generaties”. Zelfs niet bij het “sociaal plan”. Zelfs niet tijdens de “eenheidswet” van 1960-1961 …

“Zij” zijn vastbesloten om ons nu nog harder te treffen. Bewijzen hiervoor zijn er genoeg:

Actoren van het heden

Zelden was er zo’n overvloed aan syndicale actualiteit. Niet dikwijls waren de spanningen in onze bedrijven zo hevig...

Editorial van Nico Cué, 19/11/2012.

Regeringsdebatten, aanvallen op de index, aandikkingskuur voor de BTW tarieven, … de kogels vliegen in het rond, maar altijd in de richting van de werknemers !

Het is dan ook met reden dat er deze week twee “cartes blanches” zijn toegekomen bij ons ! Aangezien we steeds eerst het woord willen geven aan onze militanten hebben wij beslist om hun standpunten uitgebreid te publiceren en hen al de beschikbare plaats toe te kennen.

De index is geen « taboe » ! Eraan raken, is geheid de oorlog verklaren …

Door te verkondigen dat de automatische loonindexatie een “taboe” zou zijn, herleidt rechts letterlijk de verdediging van de koopkracht van de werknemers tot een akkefietje, een prul, iets zonder belang.

Editorial van Nico Cué, 6/07/2012.

In de taal van de macht, dat neoliberaal Bargoens dat zo trendy en gekleurd is, gaat het “taboe” – dat altijd doorbroken moet worden ! – in het algemeen over een sociaal breekpunt geformuleerd door de werknemers of hun vertegenwoordigers en opgetrokken als een symbolische barricade, een signaal, een niet te overschrijden grens.

Sociale verkiezingen : Rood is in de mode !

Deze lente is rood trendy. De grote Franse volksbijeenkomsten van het linkse links hebben onze kleuren opnieuw in de mode gezet. De inzet van de Franse presidentsverkiezingen is voor ons rechtstreeks van belang. Met één stembiljet hadden de Fransen (en hebben ze misschien nog steeds) de macht om Europa in beweging te zetten, dit kader dat steeds meer belastend is, steeds autoritairder wordt, steeds gekker …

Editorial van Nico Cué, 27/04/2012.

Door de instrumentalisering van de Europese gedachte door rechts bereidden de regeringen zich voor om aan de bevolking van de Unie een verstikkend keurslijf op te leggen, de “six pack”. Dit resultaat van het Verdrag van Lissabon gaat de nationale begrotingen insnoeren, de wind uit de zeilen van de openbare diensten nemen, het loonbeleid matigen en het noodzakelijke herstel in de kiem smoren. Het oude continent staat voor een recessie waarvan niemand weet hoe lang die zal duren. En wie heeft onze mening hierover gevraagd? Het is simpelweg onaanvaardbaar !

Griekenland vandaag, dat is het Spanje van 1936 !

Onze toekomst speelt zich af in de wieg van de democratie. Aan de hand van het IMF, de Centrale Bank en de trojka wil het financiële kapitalisme de Griekse bevolking op de knieën krijgen. Zij doen Griekenland in een sociaal en politiek laboratorium veranderen voor het Europa van morgen. De miserie en de vernedering van de Griekse werknemers zijn een voorbode van die van de volledige Europese arbeidersklasse.

Editorial van Nico Cué, Secretaris-Generaal van de MWB, 24/02/2012.

Op 12 februari hebben de straten van Athene “neen” gezegd wanneer het Parlement voor het trieste spektakel van de onderwerping heeft gezorgd. Degenen die een poging ondernamen om weerstand te bieden, werden uit de rangen van de meerderheid verbannen. Buiten moest een indrukwekkend vertoon van politiemensen de verkozen politici “beschermen” tegen … hun eigen volk. Het debat, de weerstand en het afwijzen van elke gelatenheid stonden oog in oog met gewapende mannen, aan de andere kant van de Friese ruiters, in en wolk van traangas.

De Geschiedenis herhaalt zich ?