MWB-ABVV

Het complot van de « alchemisten »

Het discours van de dominerende klasse is vergeven van de horrorverhalen om ons in te dommelen. De “waakhonden” wiegen ons in slaap met illusies over de zogenaamde wildernis die zou heersen in onze wereld ; een wereld waarin "profiteurs" verdienstelijke burgers zouden doen bloeden, waarin iedereen met elkaar op voet van oorlog leeft, waarin de armen met elkaar rivaliseren. De actieve tegen de inactieve bevolking. "Geboren en getogen" inwoners tegen buitenlanders. Gelovigen tegen ongelovigen. De verbeeldingskracht heeft het voor het zeggen.

Editorial van Nico Cué, 27/02/2015.


Actoren van het heden : Stappen en het hinkelspel tekenen van een «gemeenschappelijk geluk»

« Het doel van de maatschappij is het geluk van allen ». Het eerste artikel van de Verklaring van de rechten van de Mens uit 1793 schept ons een kader. Laten we dit invullen!

Editorial van Nico Cué, 16/04/2014.

Van 22 tot 26 april zullen Actoren – mannen en vrouwen - van het Heden de wereld “rond” stappen. Om opnieuw voet aan de aarde te krijgen. Om nieuwe ontmoetingen tegemoet te gaan…

Ten oorlog tegen de oudjes

Enkele jaren geleden, toen wij het “anti-generatiepact” moesten slikken in omstandigheden die verdacht veel weg hebben van wat wij vandaag meemaken, werd er in de pers gesproken over een studie die “La guerre aux vieux” heet (vrij vertaald als “Ten oorlog tegen de oudjes”).

Editorial van Nico Cué, 31/05/2013.

Natuurlijk was dit provocerend, zoals perstitels vaak zijn. Maar in dit conflict kwam er sindsdien geen wapenstilstand. En “zij” gaan gewoon verder.

“Actoren van het heden” : Kiezen voor het leven, kiezen voor het eigen leven !

De “IJzeren Dame” heeft het hazenpad gekozen, nog vóór het einde van de film. Op het hoogtepunt van haar ijdele roem was haar formule “liberalisme + democratie” het neusje van de zalm, het definitieve einde van de Geschiedenis. Maar ondertussen is het systeem ingestort in een enorme stofwolk, als doodgewone “twin towers” op een 11e september.

Editorial van Nico Cué, 18/04/2013.

Was haar constructie niet als een burcht, bestand tegen elke aanval? Toch is ze als een kaartenhuisje weggeblazen door een plotse financiële storm. En de financiële toestand verslechtert al vijf jaar lang, kwartaal na kwartaal. Zal het morgen beter gaan? Wie gelooft er nog in?

Wij worden geregeerd door Pyrrussen

Dit gaat over een man die drie eeuwen vóór onze tijdrekening leefde. Hij heette Pyrrus en was koning van Epirus, een streek in Griekenland. Op vraag van de Griekse steden die Sicilië toen koloniseerden en strijd leverden tegen de Romeinen, ging hij in Italië oorlog voeren.

Editorial van Nico Cué, 2/04/2013.

Hij gaf de Romeinen twee keer een flinke rammeling, maar verloor telkens zoveel manschappen dat zijn leger wegsmolt als sneeuw voor de zon. Hij besefte het probleem en verklaarde de avond na zijn tweede overwinning: “Als wij nog één keer winnen tegen de Romeinen, zijn wij verloren”.

Waar Chavez voor stond, sterft nooit!

De regering heeft zich op het begrotingswerk gestort. Een hachelijke klus die maanden zal duren … Voor 2013 moet er drie miljard extra worden gevonden en het budget 2014 moet tegen juli zijn voorbereid. Bij wie gaat men aankloppen om de middelen te vinden voor het begrotingstraject dat Europa ons oplegt en waar rechts geen duimbreed van wil afwijken?

Editorial van Nico Cué, 14/03/2013.

De openbare diensten worden in het vizier genomen. En het inkomen van de werknemers ook! Hoe is dit te rechtvaardigen? Alleen door rookgordijnen op te trekken, leugens over ons uit te strooien en ons te brainwashen. Want de burger mag de realiteit niet zien. Rechts komt nog maar eens voor de dag met bekende, maar valse argumenten:

-       “Wij hebben boven onze stand geleefd.”

-       “Wij mogen de toekomstige generaties niet met de factuur opzadelen.”

Dat hij de rijken behandelt zoals de armen die hij zegt te verdedigen!

Regering en patronaat lijken zeker van zichzelf. Ze moeten verblind zijn door hun hoogmoed om te denken dat iemand in hun doorzichtige chantage zal trappen. Een echte beginnersfout …

Editorial van Nico Cué, 14/02/2013.

Eerst legde de regeringscoalitie een loonblokkering op, dan begon ze te knoeien met het laatste taboe waar de socialistische familie zich aan vastklampt en ten slotte ging ze met de vuile voeten door een delicaat onderhandelingsproces met in het vooruitzicht moeilijke akkoorden over het welstandsvast maken van de sociale uitkeringen, een verlaging van de sociale bijdragen, de verhoging van het minimumloon en het stopzetten van de discriminatie van jonge werknemers.

Vijf minuten politieke moed

Het was dan misschien geen verrassing, maar dat maakt de ramp niet minder erg. De beslissing van de groep Mittal om koudweg 7 productielijnen, plus de cokesfabriek en de energiecentrale in Luik te sluiten, dompelt ons opnieuw onder in de sfeer van een economisch horrorverhaal.

Editorial van Nico Cué, 1/02/2013.

1300 banen in één klap weg en voeg daar nog de bijna 800 banen bij die vorig jaar samen met de warme fase werden afgeschaft. En dat is nog maar de rechtstreekse werkgelegenheid die sneuvelt. Vermenigvuldig het getal ruwweg met vier: zoveel banen zullen in het Luikse bekken gesneuveld zijn als Mittal klaar is met zijn misdaad.

Veel woede gewenst!

Hoe graag ik u ook mijn beste wensen voor een gezond, voorspoedig en gelukkig 2013 aanbied, het gaat niet van ganser harte. Wij moeten elkaar niets wijsmaken. U en ik beseffen heel goed dat het nieuwe jaar op een tranendal zal lijken. Het wordt een pijnlijk jaar waarin de arbeidersklasse opnieuw geweld wordt aangedaan. Dus gedaan met de schone schijn en weg met de hypocrisie!

Editorial van Nico Cué, 18/01/2013.

Wij moeten het hoofd bieden aan het meest vastberaden offensief sinds mensenheugenis tegen ALLE sociale verworvenheden, waarvoor meer dan een eeuw strijd werd geleverd. Zo’n brutale aanval hebben wij niet meer gezien na 1944 en het Sociaal Pact. Zelfs niet bij het zogeheten “solidariteitspact tussen de generaties”. Zelfs niet bij het “sociaal plan”. Zelfs niet tijdens de “eenheidswet” van 1960-1961 …

“Zij” zijn vastbesloten om ons nu nog harder te treffen. Bewijzen hiervoor zijn er genoeg:

Energie, industrie : samen sterk !

Dit speelt zich af in de 21ste eeuw en in een land dat op technisch, industrieel en sociaal vlak vooruit is op vele andere landen : in België ! Bij ons waar het in de komende winter best wel eens zou kunnen gebeuren dat volledige gebieden zonder stroom vallen, gewoon omdat er niet voldoende energievoorraad is.

Editorial van Nico Cué, 18/10/2012.

In het vakjargon  wordt dan van een tijdelijke stroomonderbreking  gesproken.  Dit zal waarschijnlijk voorvallen in landelijke gebieden, aangezien – en laten we helemaal cynisch -  daar minder mensen wonen. Pech voor de boeren…