nico cué

Waar kunt u ons bereiken ?

Bijgewerkt: 30/03/2015.

Metaalbewerkers Wallonië-Brussel (MWB-ABVV)

Nico Cué : Secretaris-generaal

Angelo Basile : Adjunct-secretaris-generaal

Lahouari Najar : Adjunct-secretaris-generaal

Rue de Namur 49 - 5000 Beez

Tél.: (++ 32) (0)81 26 51 11
Fax: (++ 32) (0)81 26 51 22

Courriel: infoatmwb-fgtb [dot] be

Web: www.metallos.be

Verwaand en neerbuigend

De huidige federale regering kent maar één marsrichting: naar rechts. De samenleving die ze voor ogen heeft, is er een op twee snelheden. Voor sommigen een wereldje van luxe en geluk. Maar voor de overgrote meerderheid een leven vol onzekerheid en misprijzen.

Editorial van Nico Cué, 12/03/2015.

Dat is waarschijnlijk nog het ergste bij alles wat er vandaag gebeurt. Zoals te verwachten was toen de regering-Michel werd gevormd, zet ze nu een hele reeks verworvenheden op de helling. Wij hebben zwaar strijd moeten leveren om te vermijden dat iedereen die de laatste jaren te goeder trouw brugpensioen heeft aanvaard, uiteindelijk alle voordelen ervan verliest. Maar voor de toekomst ziet het er slecht uit, al zijn wij natuurlijk nog altijd in staat om weerstand te bieden en ons te verzetten.

Het complot van de « alchemisten »

Het discours van de dominerende klasse is vergeven van de horrorverhalen om ons in te dommelen. De “waakhonden” wiegen ons in slaap met illusies over de zogenaamde wildernis die zou heersen in onze wereld ; een wereld waarin "profiteurs" verdienstelijke burgers zouden doen bloeden, waarin iedereen met elkaar op voet van oorlog leeft, waarin de armen met elkaar rivaliseren. De actieve tegen de inactieve bevolking. "Geboren en getogen" inwoners tegen buitenlanders. Gelovigen tegen ongelovigen. De verbeeldingskracht heeft het voor het zeggen.

Editorial van Nico Cué, 27/02/2015.


Hoe ze de wereld onder elkaar verdelen

Er wordt telkens een grotere vis aan de haak geslagen. ‘Swissleaks’ werd onlangs onthuld in verschillende landen over de hele wereld door een consortium van internationale journalisten. Het schandaal is een vervolg op ‘Luxleaks’, dat vorig jaar aan het licht werd gebracht. Duizenden bedrijven, waaronder de grootste ter wereld, hadden duistere onderhandelingen gevoerd rond voor hen zeer voordelige fiscale akkoorden.

Editorial van Nico Cué, 13/02/2015.

Henri Guaino, gewezen speechschrijver van Franse president Sarkozy, die niet bepaald weggezet kan worden als een links man, had het gehad over “systematische fiscale plundering van alle andere Europese landen”… SwissLeaks dus, nog enormer. Er is 180 miljard euro in het geding, in een uitermate ingewikkeld mechanisme van in Zwitserland genummerde rekeningen waardoor de betrokkenen dankzij de complexiteit van de Britse bank HSBC wisten te ontsnappen aan de Europese belasting op het spaargeld. De profiteurs van het systeem?

Laten we Charlie zijn, met gebalde vuist

Natuurlijk wel. Ik ben Charlie. U bent Charlie. Wij zijn Charlie. Natuurlijk, uiteraard.

Editorial van Nico Cué, 16/01/2015.

Vrijheid van meningsuiting is een absolute waarde in een democratie. Slechts in één omstandigheid is het toegelaten deze met de voeten te treden: als degenen die deze vrijheid inroepen, ze in haar naam willen inperken. We mogen tegen God zijn, of de Profeet, links, centrum, rechts, vakbonden, patronaat: maar het moet wel op een respectvolle manier gebeuren, met ruimte voor debat. Ik ben Charlie, u bent Charlie: maar we moeten onderling overeenkomen wat dat is, "Charlie zijn". Charlie zijn, dat is ook een werkingsregel, een levenswijze, een manier om zijn vrijheid bewust op te nemen.

Het is nog maar een begin…

Waar staan we na de grote betoging van 6 november 2014 die 120.000 man op straat kreeg in Brussel, na de provinciale stakingen en de algemene staking?

Editorial van Nico Cué, 18/12/2014.

De sociale mobilisatie tegen het soberheidsbeleid was een schot in de roos. De actieplannen van het ABVV, het ACV en de liberale vakbond waren een succes over de hele lijn. In het Noorden, het Zuiden en het centrum van het land. Zowel in de privésector als in de overheidsdiensten. In steden en dorpen. Alle pogingen om de eenheid van het gemeenschappelijk front te breken waren tot nu toe vergeefs. De propaganda-inspanningen van het patronaat samen met die van de volledige rechterflank, mochten niet baten.

Dat slag volk

Bij dat slag volk brengt het stakings- en actieplan dat momenteel in het hele land loopt, nogal wat reacties teweeg. Des te meer omdat het een gigantisch succes kent. Stellingnamen die amusant zouden kunnen zijn, ware het niet dat het eerder zorgwekkend is…

Editorial van Nico Cué, 5/12/2014.

Eerst is er Agoria. En bij dat slag volk (de bazen van de metaalindustrie), daar wordt gerekend. De staking kost de economie twee miljard. Als dat zo is, zouden wij, werknemers, misschien wel kunnen afzien van die stakingen. Agoria zou dan het “niet verloren” geld – want er is geen staking geweest – aan de staat storten, die zo verse middelen krijgt, en geen beleid hoeft te voeren dat ons aanzet tot staken. Maar dat zou wellicht getuigen van te veel burgerzin bij dat slag volk. En het is vooral een misrekening die dient om de publieke opinie in het ootje te nemen.

Bittere Michel is zijn ziel verloren

Het gemeenschappelijk front is in verzet gegaan. Het ontvouwt een actieplan, niet om ophef te veroorzaken, maar wel om de regeringstrein, die van “het procent” van de bevolking – de patroons en de rijken -, te doen ontsporen. Het project is immers onaanvaardbaar voor de overgrote meerderheid van de burgers, voor de werknemers die de staat doen leven, voor ons, de 99%.

Editorial van Nico Cué, 29/10/2014.

De aanpak van de « kamikaze » bouwt voort op een revanchepolitiek om het sociaal beleid, dat in heel Europa het resultaat is van de bevrijding, te gronde te richten: de sociale zekerheid afbreken, snoeien in de overheidsdiensten, de pensioenen slopen, het sociaal overleg uithollen en de loonvorming onder druk zetten, de index die ook deel uitmaakte van het Sociaal pact van ‘44 afbreken… In 2007 onthulde Dennis Kessler, nummer 2 van de Franse werkgeversbond, het bestaan van deze agenda in een interview aan Challenge (4.10.2007): “De lijst met hervormingen?

Overtuigen en verzet bieden

Het zal zwaar worden, de komende jaren. De tsunamiregering die haar opwachting maakt, zal wellicht de meest asociale sinds 1945 zijn. Ze belooft Martens-Gol uit onze geheugens te wissen. Zonder enige twijfel zal ze ook de befaamde regering-Eyskens uit de jaren ’60, waartegen heel het land op straat kwam, kloppen.

Editorial van Nico Cué, 10/10/2014.

Het zal zwaar worden. En dat zal vijf jaar duren, vijf lange jaren waarin er voor de werknemers niets anders op zit dan verzet te bieden. Wij zijn daartoe verplicht, en hebben er ook de middelen voor.

Verzet bieden en strijden

“Het ligt nu eenmaal in mijn aard", zegt de schorpioen tegen de kikker, die hem naar de andere oever draagt. Hij heeft hem net een steek toegebracht, waardoor beiden ter dood veroordeeld zijn, de ene door vergiftiging, en de andere door verdrinking. De partij van de Michels, Reynders en andere rijkelui, tilt de NVA op zijn rug, op pad doorheen een legislatuur die wellicht niet veel zal weghebben van een kabbelend beekje.

Editorial van Nico Cué, 25/09/2014.

De MR heeft de verleiding niet kunnen weerstaan. Als kleine minderheid in zijn eigen gemeenschap vertegenwoordigt de partij in zijn eentje de minderheidscomponent van het land binnen een rechtse regering, zo gewild bij alle werkgeversfederaties. Deze wankele coalitie maakt zich op om de bedrijven, hun aandeelhouders, de rijken, ... op hun wenken te bedienen… en in de eerste plaats de belangen van het Noorden van het land te dienen.