regering

Wij worden geregeerd door Pyrrussen

Dit gaat over een man die drie eeuwen vóór onze tijdrekening leefde. Hij heette Pyrrus en was koning van Epirus, een streek in Griekenland. Op vraag van de Griekse steden die Sicilië toen koloniseerden en strijd leverden tegen de Romeinen, ging hij in Italië oorlog voeren.

Editorial van Nico Cué, 2/04/2013.

Hij gaf de Romeinen twee keer een flinke rammeling, maar verloor telkens zoveel manschappen dat zijn leger wegsmolt als sneeuw voor de zon. Hij besefte het probleem en verklaarde de avond na zijn tweede overwinning: “Als wij nog één keer winnen tegen de Romeinen, zijn wij verloren”.

Waar Chavez voor stond, sterft nooit!

De regering heeft zich op het begrotingswerk gestort. Een hachelijke klus die maanden zal duren … Voor 2013 moet er drie miljard extra worden gevonden en het budget 2014 moet tegen juli zijn voorbereid. Bij wie gaat men aankloppen om de middelen te vinden voor het begrotingstraject dat Europa ons oplegt en waar rechts geen duimbreed van wil afwijken?

Editorial van Nico Cué, 14/03/2013.

De openbare diensten worden in het vizier genomen. En het inkomen van de werknemers ook! Hoe is dit te rechtvaardigen? Alleen door rookgordijnen op te trekken, leugens over ons uit te strooien en ons te brainwashen. Want de burger mag de realiteit niet zien. Rechts komt nog maar eens voor de dag met bekende, maar valse argumenten:

-       “Wij hebben boven onze stand geleefd.”

-       “Wij mogen de toekomstige generaties niet met de factuur opzadelen.”

Dat hij de rijken behandelt zoals de armen die hij zegt te verdedigen!

Regering en patronaat lijken zeker van zichzelf. Ze moeten verblind zijn door hun hoogmoed om te denken dat iemand in hun doorzichtige chantage zal trappen. Een echte beginnersfout …

Editorial van Nico Cué, 14/02/2013.

Eerst legde de regeringscoalitie een loonblokkering op, dan begon ze te knoeien met het laatste taboe waar de socialistische familie zich aan vastklampt en ten slotte ging ze met de vuile voeten door een delicaat onderhandelingsproces met in het vooruitzicht moeilijke akkoorden over het welstandsvast maken van de sociale uitkeringen, een verlaging van de sociale bijdragen, de verhoging van het minimumloon en het stopzetten van de discriminatie van jonge werknemers.

Hatelijk

De strijd die wij voeren, moet de funderingen van onze democratieën veiligstellen. Want dit is een strijd tegen het kapitalisme van vandaag en het kapitalisme van vandaag, dat de ongelijkheid doet toenemen, is de grootste bedreiging voor onze democratieën.

Editorial van Nico Cué, 8/02/2012.

Waarvoor dient een staking? In de week vóór de nationale actie van 30 januari moest je maar even de oren spitsen om op deze vraag allerlei overtuigde antwoorden te horen in de stijl van “dat is totaal nutteloos” of “dat brengt het land alleen maar schade toe”. Nieuw is dit natuurlijk niet. Wie heeft al ooit een bedrijfsleider gezien die tevreden is dat ze tegen hem staken of een regering die graag heeft dat het hele land plat ligt uit protest tegen maatregelen die ze wil nemen?

Berusting leidt naar de afgrond

De waarden van links zijn niet verzoenbaar met de crisis van de financiers. Berusting leidt in dit verband altijd recht naar de afgrond … Elio Di Rupo, PS-kopman en eerste minister van wat waarschijnlijk de meest reactionaire regering sinds 1960 is, had bij het begin van het jaar zijn goede voornemens voorbehouden voor de krant Le Soir. Op 14 januari zei hij: “Wij moeten de mensen de waarheid zeggen”.

Editorial van Nico Cué, 26/01/2012.

Wel, de waarheid is dat de werknemers, met of zonder werk, jong en oud, tot bloedens toe de crisis zullen betalen waaraan zij niet schuldig zijn.

De waarheid is dat het financieel systeem niet werd hervormd, dat daar zelfs geen uitzicht op bestaat en dat de sector niet zal betalen. Noch voor zijn vergissingen, noch voor zijn fouten, noch voor zijn misstappen.

Een «socialist» op nummer «16», het socialisme ligt op de grond

Zowel in België als in de rest van Europa wordt het sociale beleid door de logica van de liberale economie vertrappeld. Wat doet het ertoe dat deze logica geen steek houdt. Wat doet het ertoe dat wij hierdoor op een muur afstevenen. Met gebogen hoofd en gesloten ogen worden wij door een “vlinder”- coalitie in het koude water gedompeld van de besparingen en de recessie.

Editorial van Nico Cué, 9/12/2011.

Edito van Nico Cué, 09/12/2011.

De regering van Di Rupo I staat op de sporen. De werknemers bezetten de straten.

De congressen van de zes politieke partijen hebben zich voor regeringsdeelname uitgesproken met een stemmenaantal dat de laatste van de sterke regimes zou doen duizelen. De boodschap is duidelijk : de politieke partijen worden van binnenuit vergrendeld. De vraag waarom de sociaaldemocratische partijen van het sociaaldemocratisch project afzien, komt zelfs niet langer aan bod.