Internationale solidariteit

Oekraïne

Bijgewerkt: 10/01/2012.

Solidariteit met onze kameraden uit Oekraïne

De Metaalarbeiders Wallonië-Brussel en het ABVV onderhouden al vele jaren vriendschappelijke relaties met de Oekraïense vakbonden. Alles begon met de werknemers die zijn aangesloten bij MACHMETALL (Machinebuilding and Metall) van de zware industrie uit de regio Kharkov.

Momenteel staan er nieuwe projecten op stapel die uitgaan van het principe van de uitwisseling van ervaringen inzake collectieve onderhandelingen.

In Oekraïne zijn de werknemers vertegenwoordigd per activiteitssector, op drie niveaus: bedrijf, regionaal en nationaal.

Op nationaal niveau zijn de sectorfederaties gegroepeerd in twee confederaties: enerzijds de privésector, anderzijds de openbare diensten.

Sinds de val van de Muur van Berlijn en de ontmanteling van de USSR ondervinden de Oekraïense werknemers talrijke moeilijkheden: daling van de tewerkstelling in de zware industrie, stijging van de energie- en grondstoffenprijzen, …

MWB-ABVV wil de Oekraiënse werknemers volgen en steunen bij alle stappen die ze zetten om de kwaliteit van hun arbeid en hun dagelijks leven te verbeteren.