« Wij geven niets prijs ! »

De metaalbewerkers van Wallonië en Brussel hebben meer dan één reden om trots te zijn.Op het moment dat de sociale verkiezingen in de ondernemingen ten einde lopen, wordt onze positie niet alleen bevestigd door de beschikbare resultaten maar ook aanzienlijk versterkt in de meerderheid van de ondernemingen en in onze sectoren : in termen van de hoeveelheid mandaten gaan wij erop vooruit met 1,20% !

Editorial van Nico Cué, 25/05/2012.

De metaalbewerkers van Wallonië en Brussel hebben meer dan één reden om trots te zijn. En dat is een plezier die ze graag met anderen delen !

Op het moment dat de sociale verkiezingen in de ondernemingen ten einde lopen, wordt onze positie niet alleen bevestigd door de beschikbare resultaten (op 20 mei) maar ook aanzienlijk versterkt in de meerderheid van de ondernemingen en in onze sectoren : in termen van de hoeveelheid mandaten gaan wij erop vooruit met 1,20% !

Eerst en vooral moeten wij vanzelfsprekend alle werknemers bedanken die ervoor gekozen hebben om hun vertrouwen te geven aan onze kandidaten en hen verzekeren dat dit de best mogelijke investering is die ze in de huidige tijd kunnen maken.

Het bedrijfsniveau is de belangrijkste factor om de resultaten van de sociale verkiezingen te analyseren. Het weerspiegelt de realiteit op het terrein. Deze evaluatie zal geval per geval uitgevoerd moeten worden in onze federaties om de meest nuttige lessen te trekken uit de verkiezingen teneinde onze groei nog te vergroten zodat wij de belangen van alle werknemers beter kunnen verdedigen.

Dit gezegd zijnde, zullen de resultaten eveneens samengesmolten, gelezen en ontleed worden om een beeld te krijgen van de krachtverhoudingen tussen de verschillende vakbonden. Laat ons niet vergeten dat dit een delicate oefening is aangezien helaas niet alle ondernemingen sociale verkiezingen organiseren (dit is onder meer het geval voor kleine ondernemingen maar eveneens voor de meeste openbare diensten).

Daardoor is het beeld vervormd. Op het vlak van de sectoren die wij vertegenwoordigen, is het heel duidelijk dat de MWB een meerderheid heeft in 64% van de ondernemingen waar er sociale verkiezingen werden georganiseerd. Elders staan wij op gelijke hoogte met de andere organisaties in 11% en het ACV-Metea domineert de syndicale vertegenwoordiging in de overblijvende 25% van de ondernemingen. Met andere woorden, de MWB-ABVV is “de referentie als gesprekspartner” in drie vierden van de ondernemingen waar ze aanwezig zijn !

Het werk van onze propagandisten heeft zijn vruchten geworpen in de KMO’s. Wij worden er steeds beter vertegenwoordigd. Dit was één van onze zwakke punten. Wij hebben op vandaag deze zwakte weten te overwinnen.

Net zoals dit in 2008 reeds het geval was, vertalen onze resultaten zich in de verdere verspreiding van onze ideeën. Ze tonen vooral aan dat een groeiend aantal werknemers zich sterk verbonden voelt met de standpunten die wij in de loop van de laatste jaren hebben verdedigd! Dit  vertegenwoordigt een democratische ondersteuning van onze “rode draad”, het stellige programma dat de onze is.

De interprofessionele werkgevers van Wallonië hebben zich hierin niet vergist. Vlak voor de sociale verkiezingen hebben ze hun aanvallen op de MWB verder opgedreven die ze soms zelfs als “terroristen” bestempelden. Dat ze nu maar nota nemen van het feit dat de ABVV vertegenwoordiging nog sterker uit de verkiezingen is gekomen in de ondernemingen waar wij onze verantwoordelijkheid hebben moeten nemen en waar de conflicten het hevigst waren. De werknemers hebben ons op een onweerlegbare manier gelijk gegeven! Een verwittigd man …

Dit gezegd zijnde, is ons globaal succes niet alleen te danken aan onze aanhoudende weerstand die we in enkele bijzondere moeilijke omstandigheden hebben moeten bieden. Het is ook het gevolg van onze bereidwilligheid om een duidelijk beeld te schetsen van de huidige uitdagingen die op ons dagelijks leven wegen. De campagnes “het kapitalisme schaadt onze gezondheid”, “waar is het geld naartoe” en vele andere werden blijkbaar geapprecieerd. Ons antikapitalistisch engagement is er alleen sterker door geworden en dit op de meest spectaculaire manier : aan de hand van de stembiljetten !     

Deze resultaten versterken des te meer de standpunten die wij verdedigden tijdens de twee laatste interprofessionele akkoorden, alsook tijdens de daaropvolgende sectorale onderhandelingen. Ze versterken minder onze overtuigingen dan onze vastberadenheid om een ander maatschappelijk project te verdedigen, een model waarbij gegarandeerd wordt dat arbeid eerlijker verloond wordt (met een onvoorwaardelijke verdediging van de loonindexering, de verhoging van de brutolonen, …), openbare diensten die over voldoende middelen beschikken, een sterke sociale zekerheid, de financiering van de collectieve behoeften op basis van een meer progressieve fiscaliteit die op alle inkomens van toepassing is, het verdiepen van de rechten van de werknemers bij het sociale overleg …

Sterker nog, “wij geven niets prijs” ! Lat ons verder werken aan het veranderen van onze realiteit. Zelfs al is de context helaas meer en meer gespannen. Het Europa van de egoïstische rijken is van plan om de werknemers en de bevolking op de knieën te krijgen. Kijk maar naar wat er in Griekenland aan het gebeuren is. En binnenkort in Spanje, in Portugal en in Ierland ?   

Wat de MWB betreft, wij zijn klaar voor de strijd !

Nico Cué Secretaris-Generaal van de MWB