Persbericht : Jullie waren verwittigd... onze werknemers zijn uiterst ontevreden !

Nieuws van 06/03/2015.

(zie ook  persbericht van 27.02.15 hieronder)
 
Het ontwerp van deze rechtse regering voorziet het volgende :

• Een indexsprong
• … en een brutale afkalving van onze koopkracht
• Een langere loopbaan voor een lager pensioen
• En ondanks dit alles, wordt de uiteindelijke pensioenleeftijd verhoogd
• Ter beschikking blijven van de arbeidsmarkt voor alle werknemers zonder werk : jongeren en ouderen
• Een afstraffing voor ongeschoolde jongeren
• De broekriem wordt aangehaald in de gezondheidszorg en bepaalde sectoren die verbonden zijn aan de sociale zekerheid worden geprivatiseerd
• Het ondermijnen van de openbare diensten
• De weigering om de belastingen eerlijk te verdelen over alle inkomsten
• ….
 
De MWB-ABVV metaalbewerkers zeggen dit al weken aan een stuk, dit ontwerp is onaanvaardbaar ! Thans komt de woede naar boven. Er gaat geen dag voorbij zonder dat één van onze ondernemingen ons waarschuwt voor eventuele acties. De MWB-ABVV heeft een stakingsaanzegging gestuurd naar de werkgeversfederaties met de mededeling dat ze elke vakbondsactie zou dekken op initiatief van één van haar ondernemingen en dit tot 6 april 2015.
Daarin maakt ze ook melding van een aantal protestbewegingen die verder zouden kunnengaan dan de acties die al lang op het programma staan van het gemeenschappelijk front en die enkel door het ABVV, de gewesten van het ABVV of het uitvoerend comité van onze centrale werden geprogrammeerd.

Neem uw verantwoordelijkheid, heren werkgevers en vertegenwoordigers van deze rechtse regering … Hoe langer jullie deze richting blijven aanhouden, hoe ernstiger de toestand … 
 
Contactpersoon voor de pers :
Jean Michel Hutsebaut
0475/465061

 

Persbericht : De Waalse en Brusselse Metallo’s klagen de halsstarrigheid van het VBO aan wat betreft de terbeschikkingstelling

De Waalse en Brusselse metaalbewerkers van het ABVV hebben met een wrang gevoel kennis genomen van het verslag van de laatste vergaderingen van de Groep van 10.

Ze klagen de halsstarrigheid van het VBO rond het luik van de terbeschikkingstelling van bruggepensioneerde werknemers in het kader van de herstructurering vanaf 1 januari 2015 ten stelligste aan.

Ze klagen aan dat :

- de pistes die naar voren geschoven zijn door de vakbonden nog maar eens volledig in de wind geslagen worden ;

- de maatregel waardoor bruggepensioneerden opnieuw beschikbaar moeten zijn op de markt, en dat terwijl duizenden jongeren en minder jongeren al op zoek zijn naar een job en er geen vinden, totaal onrechtvaardig is.

- het onaanvaardbaar is dat er 2 maten en 2 gewichten gehanteerd worden in de wereld van de net gepensioneerde werknemers in het kader van een herstructurering, met name : zij die “passief” moeten beschikbaar blijven bij een collectief ontslag aangekondigd vóór 1 september 2014, en zij die volledig beschikbaar moeten zullen zijn eenvoudigweg omdat hun opzeg een dag later getekend is !

Ze stellen zich vragen bij de rol van AGORIA; deze is maar al te blij gebruik te kunnen maken van een systeem van brugpensioen om de sociale kosten in haar bedrijven te verminderen, maar stort een hele generatie werknemers die voor haar vette tijden heeft gezorgd in het verderf.

Bij het ter perse gaan van dit artikel, een paar uur voor een allerlaatste vergadering van de Groep van 10 die als doorslaggevend is aangekondigd voor dit dossier, roepen de Waalse en Brusselse Metaalbewerkers een laatste keer op tot meer respect voor de arbeidswereld !