Privacyverklaring...

Nieuws van 06/08/2018.

... of hoe de MWB, zijn provinciale federaties en hun regionale afdelingen, uw persoonsgegevens verwerken in toepassing van het GDPR.