Benoit Gerits (MWB-ABVV) kandidaat voor de post van Adjunct-secretaris-generaal van IndustriAll Europe

Nieuws van 09/02/2016.

De Annecy groep bracht op woensdag 27, donderdag 28 en vrijdag 29 januari 2016 de progressieve vakbondsorganisaties samen waarmee de groep bijzonder kameraadschappelijke banden onderhoudt (want deze ijveren net als de groep voor een transformatie van de maatschappij en delen de denkpistes om dit te realiseren).

De « Annecy Groep » komt op regelmatige tijdstippen samen om de stand van zaken op te maken rond de situatie van de werknemers in onze regio’s. Bij deze gelegenheid bespraken de voornaamste vakbondsverantwoordelijken de situatie in Europa en meerbepaald de organisatie van het volgende Congres van IndustriAll Europa (Vakbondsfederatie van de Europese Industrie waarvan de MWB-ABVV lid is).

Dit Congres vertegenwoordigt een hoogst belangrijke uitdaging ten aanzien van de besparingsmaatregelen die overal in Europa worden opgelegd.

De kandidaatstelling van Benoît Gerits binnen een team zal garant staan voor pluralisme en de diversiteit van verschillende opinies binnen een verenigde en representatieve organisatie.

De MWB-ABVV verwerpt elke verdeeldheid binnen de vakbond en roept op tot de steun van allen ten overstaan van de uitdagingen die ons te wachten staan.

Afbeeldingen