28 november – Brussel : De metaalarbeiders gaan over tot actie voor een waardig pensioen

Nieuws van 12/12/2016.

Vertaling slogans :
 
De pensioenen van de werknemers moeten omhoog, niet die van de ambtenaren omlaag ! 
 
Deze regering gaat Griekenland achterna, met maatregelen die EN de actieve werknemers EN de gepensioneerden treffen ! 
 
Voor een echte jaarlijkse, automatische en structurele koppeling aan de loonevolutie
 
Ze nemen weer eens de lonen en de laagste inkomens onder handen, dat is onaanvaardbaar ! 
 
Met Bacquelaine is de dubbele straf terug ! De eerste op het moment waarop de werknemer verhinderd wordt om te werken en minder verdient. De tweede wanneer zijn pensioen verminderd wordt; 
 
Onze eis blijft meer dan ooit een wettelijk pensioen dat 75% bedraagt van het gemiddeld loon van de 5 best betaalde loopbaanjaren.
 
Jongeren stappen ongewild in een systeem waarvan de ravages nog niet bekend zijn… 
 
Deze regering is vrouwonvriendelijk, want wij zijn de eersten die getroffen worden door de niet-gelijkgestelde periodes ! 
 
Bacquelaine : minister van pensioenen of van pensioenfondsen ? 
 
Metaalarbeiders en solidair met de artiesten, havenarbeiders of bouwvakkers, werknemers op de werf en alle andere parttimers, slachtoffers van de maatregelen die enkel de aandeelhouders in de kaart spelen !  
 
Een aantal jaren heb ik in de staalindustrie 130 dagen per jaar niet mogen werken, je kan wel raden hoeveel brokken dat maakt met die niet-gelijkgestelde periodes !