BLIJF VAN ONZE SYNDICALE VRIJHEID ! IN TURKIJE, EN OVERAL!

Nieuws van 15/03/2016.

Als echo op de ingenomen standpunten door IndustriAll Global Union, “vragen de Metallos van Wallonië en Brussel MWB-ABVV dringend aan Renault om werk te maken van de akkoorden die in de voorbije maanden werden gesloten, het ontslagen personeel terug aan te werven en vrije verkiezingen te organiseren in de Oyak fabriek, in overeenstemming met wat er is onderhandeld.”

SOLIDARITEIT MET ONZE TURKSE KAMERADEN VAN DE RENAULT FABRIEK OYAK
Wij keuren ten stelligste de onverantwoordelijke en cynische houding van Renault af, dat niet enkel de verkiezingen heeft geannuleerd, slechts enkele dagen voordat ze zouden plaatsvinden, onder het voorwendsel dat ze onder druk kwamen te staan van het Ministerie van Werk en Sociale Zekerheid van Turkije, dat de verkiezingen als illegaal beschouwde. Erger nog, de Franse groep heeft tien werknemers, waaronder personeelsvertegenwoordigers, op staande voet ontslagen. Tenslotte heeft de lokale directie aan de politie gevraagd om tegen de personen die vreedzaam aan het betogen waren, tussen te komen en de werknemers en werkneemsters thuis, en bij het begin en het einde van hun ploegendienst, te intimideren.
De Metallos van Wallonië en Brussel MWB-FGTB eisen dat de kaderovereenkomst, gesloten tussen Renault en IndustriAll Global Union, ondermeer over de syndicale vrijheden, gerespecteerd wordt.
Blijf van onze syndicale vrijheden, in Turkije en overal.
Solidariteit, Kameraden!

Contactpersoon : JM Hutsebaut