Ontwerpakkoord 2017-18 in het garagebedrijf ! !

Nieuws van 16/05/2017.

Na de 3de ronde, is een ontwerp van sectoraal protocolakkoord is voor de garageondernemingen bereikt.

 

Voornaamste punten :

1. KOOPKRACHT

• Verhoging van baremieke lonen met 1,1 % op 1 juli 2017.
• Verhoging van alle effectieve lonen met 1,1 % op 1 juli 2017 behalve voor die ondernemingen waar de beschikbare marge van 1,1 % op een alternatieve manier wordt ingevuld via een ondernemingsenveloppe tegen 30 september 2017.

2. FBZ

• Indexering van alle aanvullende vergoedingen met 1,65 % op 1 januari 2018.
• Toekenning aanvullende vergoeding voor landingsbanen.

3. RECHT OP VORMING

• Individueel recht van 1 dag per jaar + collectief recht van 2 dagen per jaar.

4. SWT

• Maximale verlenging van SWT en landingsbanen.
• Sectoraal recht op halftijds/voltijds tijdkrediet met motief tot 24 maanden, verhoging tot 51 maanden is mogelijk mits ondernemings-cao.

5. ARBEIDSORGANISATIE

•Verhoging aantal vrijwillige overuren van 100 tot maximum 150 u. per kalenderjaar is enkel
mogelijk mits ondernemings-cao voor 30 juni 2018.

6. WERKBAAR WERK

• We maken werk van een sectoraal model omtrent werkbaar werk.