Persbericht : Halt aan deze rechtse regering !

Nieuws van 17/09/2015.

De pletwals Michel-De Wever is heel deze zomer lustig tekeergegaan. We hoorden het lawaai, we voelden de trillingen op de grond. Niets lijkt de machine in de weg te staan, een machine die het ene na het andere recht, behaald door de werknemers na een 70 jaar lange strijd, met de grond gelijk maakt (SWT, pensioenleeftijd, index, bescherming van de werklozen,…)

Deze regering van rechtse partijen en werkgevers is dus, zoals te verwachten viel, niet afgeweken van zijn koers. Ze is blijven brandhout maken van de sociale rechten en blijft de zwaksten, ook wel haar favoriete doelwit, verder verzwakken. De regering kwam terug op de weinige sociale beloften die ze ooit deed (de betaling van de tweede maand gewaarborgd loon bij ziekte) en bleef tegelijk het sociaal overleg koppig negeren, blind voor de vele beloftevolle alternatieven voor meer rechtvaardigheid die wij maar blijven voorstellen.

De pletwalspolitiek is in feite gewoon wat aangekondigd was. De grote vermogens hoeven zich geen zorgen te maken. Nieuwe geschenken aan de werkgevers, waar geen enkele voorwaarde aan gekoppeld is op het vlak van werkgelegenheid, en uiteraard zonder ook maar enig overleg. Nog meer besparingen op de sociale uitgaven, bijvoorbeeld via een versnelde degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen, door nieuwe besparingen op de SWT’s, door een nieuwe berekeningswijze van de ziekte-uitkeringen, door het optrekken van de minimumleeftijd voor de uitbetaling van het aanvullend pensioen… het zijn maar een paar voorbeelden, maar het zijn altijd de kleintjes die het onderspit delven.

En het is nog niet gedaan. Zoals ook onze strijd nog niet voorbij mag zijn. De regering-Michel is wel degelijk van plan het 5 jaar uit te zingen. Als ze tegen dat tempo blijft tekeergaan, zal de pletwals van België een sociale woestijn maken, een autosnelweg waarop de patroons kunnen rondrijden zonder hindernissen om hun eigen belangen veilig te stellen; eenvoudig en kapitalistisch gesteld komt het toe-eigenen van zoveel mogelijk rijkdom daarbij op de eerste plaats.

Het is van de straat, van het verzet en dus van de werknemersvertegenwoordigers dat de enige mogelijkheid tot verandering zal komen, de enige kans om deze rechtse regering te stoppen.

De verkozen metallo’s uit Wallonië en Brussel kwamen op vrijdag 4 september samen in Uitvoerend Comité en hebben bevestigd dat:

• Ze aan de zijde van het ABVV en het gemeenschappelijk front zullen staan in de straten van Brussel op 7 oktober;
• Ze het netwerk voor de bestrijding van armoede zullen steunen in Namen op 16 oktober;
• Ze aan de zijde zullen staan van de overheidsdiensten die dagelijks aanvallen moeten incasseren, die een ernstige bedreiging vormen voor ons samenleven.

Maar naast deze enkele data hebben de Waalse en Brusselse Metallo’s eraan herinnerd dat ze van de ABVV een actieplan eisen dat gestructureerd is in de tijd en in crescendo gaat, met positieve vooruitzichten voor werknemers en burgers.

Ze willen dus het einde van het beleid Michel-De Wever :

• die de meest elementaire regels van het sociaal overleg aan hun laars lappen;

• die niets oplossen op economisch en sociaal vlak, maar schade berokkenen voor werknemers en bijstandsgerechten;

• die ons trouwens proberen wijs te maken dat diegenen die uit hun land verjaagd worden door de oorlogen die wij daar voeren, zelf verantwoordelijk zijn. 

Perscontact :
Jean Michel Hutsebaut - 0475/465061