Audi : Nieuw model op de site van Brussel vanaf 2018 !

Nieuws van 21/01/2016.

 Mededeling

De Brabantse Federatie MWB-ABVV kondigt met trots de productie aan van het nieuwe elektrische Q6 model op de site van Audi Brussels vanaf 2018. De Metallos MWB-ABVV hebben zich in dit lang en ingewikkeld onderhandelingsproces sterk ingezet. De competentie van de fabrieksarbeiders is een sleutelelement geweest in de beslissing die door de Duitse directie is genomen. De Brabantse Federatie MWB-ABVV wil in dit  verband de vele inspanningen van de fabrieksarbeiders van Audi in de verf zetten. De investering in het nieuwe model is vooreerst de erkenning van hun knowhow!  

Indien Premier Charles Michel (MR) het goede nieuws opeist, dan is dit  voornamelijk het resultaat van lange onderhandelingen tussen de vertegenwoordigers van de arbeiders, zowel Belgisch als Duits, en de directie.

De Federatie wil tevens haar kameraden van IG Metall bedanken. De Duitse syndicus heeft immers doorslaggevende hulp geboden in Ingolstadt (site van de bakermat van Audi). De Gewestelijke overheden hebben op hun beurt een belangrijke rol gespeeld door hun luisterend hoor naar ons toe en door oplossingen voor te stellen die het voortbestaan van de site in Vorst mogelijk maakten, een vestiging die voor aanzienlijke tewerkstelling zorgt.

De site beschikt over talrijke troeven, waaronder het nieuwe vormingscentrum MIT Brussels, een project waarin de Brabantse Federatie MWB-ABVV veel heeft geïnvesteerd. De bouw van het nieuwe vormingscentrum in het Brusselse Gewest heeft eveneens gewicht in de schaal gelegd bij de beslissingsname. De Metallos MWB-BRABANT hebben hun verantwoordelijkheid genomen, in het belang van alle fabrieksarbeiders en de onderaannemers. De MWB-BRABANT is trots om, in overleg met al deze betrokkenen, bijgedragen te hebben tot de toekenning van dit nieuwe model, evenals deze van de nieuwe batterijen. Deze productie zal de werkgelegenheid gedurende vele jaren consolideren en zelfs opkrikken.

 

Manuel CASTRO
Voorzitter van de Metaalarbeiders van de Federatie Brabant