Herenakkoord : onaanvaardbaar !!!

Nieuws van 22/02/2016.

Persbericht : Herenakkoord 2.0 : onaanvaardbaar !

Het is uit den boze om deze nieuwe provocatie te aanvaarden die als doel heeft om onze middelen van wettelijke zelfverdediging af te nemen !
Wij klagen ten stelligste de inhoud aan van de teksten die op de tafel liggen en die niet meer of minder het volgende omvatten :
• De vakbondsorganisaties aansprakelijk stellen aan de hand van een beperking van het stakingsrecht, het invoeren van de juridische persoonlijkheid en het introduceren van sancties ;
• Een verbod op het blokkeren van autowegen, industriezones en bepaalde infrastructuren ;
• Stakingspiketten definitief een halt toeroepen door het opleggen van dwangsommen ;
• Het aanduiden van een contactpersoon wanneer er een actie wordt uitgeroepen … teneinde deze persoon juridisch aansprakelijk te maken ;
• Het invoeren van afwijkingen in het geval van een staking met betrekking tot de arbeid gepresteerd door uitzendkrachten. 

Kortom … de werknemers al hun actiemiddelen ontnemen, alsook hun recht om zich te organiseren en mobiliseren.
Voor de metaalwerkers is het duidelijk : het voorstel dat momenteel op tafel ligt is onaanvaardbaar ! Wij zullen niet instemmen om in dit ondermaats toneelstuk te spelen dat eensgezind geschreven is door de werkgevers en hun marionetten in de rechtse regering. Nadat ze de mechanismen van de eindeloopbaan verziekt hebben, hard besnoeid hebben in onze sociale zekerheid, de index geblokkeerd hebben, onze lonen bevroren hebben, de jacht geopend hebben op de werkzoekenden, willen ze nu elke vorm van sociaal verzet het zwijgen opleggen.      
Staking is de laatste verdedigingsmuur waarmee we onze rechten kunnen behouden en verwerven. Wij zullen ze niet laten ondermijnen. De handdoek in de ring gooien en zwijgen ? Nooit ! 

Perscontact : JM Hutsebaut 0475 46 50 61