Sociale verkiezingen : de Metaalarbeiders ABVV van Wallonië-Brussel zijn uitstekend gestart!

Nieuws van 23/05/2016.

 

De sociale verkiezingen 2016 zullen opnieuw voor het overgrote deel rood uitvallen.

Militant rood,

Verzetsrood,

Strijdvaardig rood,

Solidair rood !

Van Brabant over Henegouwen-Namen tot Luik-Luxemburg, overal halen we nog beter resultaten dan in 2012 of 2008.

Omdat wij het verst gegaan zijn in de strijd tegen de loonstop,

Omdat wij ons elke dag inzetten voor betere inkomens,

Omdat wij ons verzetten tegen onmogelijke uurroosters,

Omdat wij een pensioen eisen dat die naam waardig is,

Omdat wij tegen elke vorm van losgeslagen onderaanneming zijn,

Omdat we niet afgeven als het over de rechten van de werknemers gaat,

Omdat wij onze overheidsdiensten verdedigen,


Onze kandidatenlijsten boeken een mooie vooruitgang, zowel in de grote fabrieken als in de KMO’s, in de metaalbouw of de garages, de werfbedrijven of in de staalindustrie. Wat ons ook voldoening geeft, is dat onze kadidaten het verschil lijken te maken in de TBE’s waar er voor het eerst gestemd wordt !

Door de Metaalbewerkers van het ABVV te steunen, zenden de werknemers dit jaar nog eens een duidelijk signaal naar de regering en de werkgevers : « Berusten en zwijgen? Nooit!”