EQUAL PAY DAY 14 maart 2015 : Loongelijkheidsdag

Nieuws van 26/02/2015.

In 2015 verdienen vrouwen per maand gemiddeld en bruto 20% minder dan hun mannelijke collega’s.

Op 14 maart zullen er overal in België acties plaatsvinden om deze discriminatie aan te klagen, maar ook om alle werknemers te mobiliseren in de strijd voor gelijk loon. De loonkloof tussen mannen en vrouwen gaat iedereen aan!
Sinds 22 april 2012 beoogt een wet de loonongelijkheid tussen vrouwen en mannen te bestrijden en de sociale dialoog te bevorderen.
We hebben de wet aan onze kant. We moeten deze durven afdwingen !!!!
Het principe “gelijk loon voor gelijk werk" is verankerd in de Belgische en Europese wetgeving, in CAO 25 van de NAR en CAO 38 over de werving en selectie van werknemers. En toch bedraagt de loonkloof tussen mannen en vrouwen nog altijd 21%.


Toen het ABVV en zij-kant de eerste EPD organiseerden in 2005 waren er nog maar weinig studies beschikbaar over de loonkloof. Vandaag beschikken we dankzij onze campagnes wel over officiële en betrouwbare loonkloofgegevens.
De indicator waarop het ABVV zich elk jaar baseert om de loonkloof te berekenen, houdt rekening met deeltijds werk, terwijl de indicator die gewoonlijk gebruikt wordt enkel en alleen gebaseerd is op de vergelijking van het uurloon van mannen en vrouwen met een voltijdse baan, wat een vertekend beeld geeft en een loonkloof van of lager dan minstens 14% oplevert.


Laten we ook niet vergeten dat deeltijds werk goed is voor 25% van de totale werkgelegenheid en dat 45,8% van de actieve vrouwen een deeltijdse baan hebben (tegen 10% van de mannen). Voor deze vrouwen is dit meestal een noodgedwongen en dus geen vrije keuze. Voor de berekening van de loonkloof moet er dus effectief rekening gehouden worden met deeltijds werk.


Het bruto maandloon van vrouwen is gemiddeld 21% lager dan dat van mannen. Om te verdienen wat een man verdient in 1 jaar tijd moeten vrouwen dus langer werken, moeten vrouwen dus 21% meer werken op 365 dagen, dat maakt 77 dagen meer. Vrouwen werken dus ongeveer 2 maanden en 18 dagen meer, tot op 18 maart in 2014 = dag van de loongelijkheid (Equal Pay Day).


Nog niet overtuigd van het belang van acties voor de (loon)gelijkheid? 
Doe de test om te kijken of er een actie nodig is in uw bedrijf (of sector).

Vragen    JA    NEE

Gaat het om een zogenaamd “vrouwelijke” sector of onderneming?

Gaat het om een zogenaamd "mannelijke" sector of onderneming?

Als het om een zogenaamd vrouwelijke sector of onderneming gaat, is het dan een sector of onderneming die “goed betaalt”?

Als het om een zogenaamd mannelijke sector of onderneming gaat, is het dan een sector of onderneming die “niet goed betaalt”?
 
Heeft u al nagedacht over het aantal mannelijke en vrouwelijke werknemers in uw onderneming of sector?


Worden de best betaalde functies het vaakst uitgeoefend door mannen?

Zijn er evenveel vrouwen als mannen (relatief genomen, ten opzichte van het totaal aantal vrouwen en mannen) die de minst goedbetaalde functies uitvoeren?

Als er individuele loonopslag, bonussen of premies worden toegekend, krijgen mannen die (relatief) vaker?

Hebben mannen (relatief) meer bedrijfswagens?

Zijn bepaalde functies « per definitie » deeltijdse functies ? 
Indien ja, worden deze functies het vaakst uitgeoefend door vrouwen?

Hebben deeltijdse werknemers en werkneemsters automatisch recht op een voltijdse als zij daarom vragen?

Hebben alle werkenemers (mannen/vrouwen, voltijds/deeltijds) effectief toegang tot opleidingen?

Krijgen mannen vaker promotie dan vrouwen?

Heeft u JA geantwoord op minimum 5 vragen ? 
Ga dan over tot actie in uw bedrijf (sector) en bespreek de loonkloof om deze te verminderen, en blijf lezen !


De problematiek van de loonkloof doorkruist de arbeidswereld. 
Om de stereotypen te doorbreken zijn solidariteitsacties nodig, op alle plaatsen en meer in het bijzonder in hoofdzakelijk mannelijke functies, afdelingen, ondernemingen en sectoren.


Als u wenst op te treden, wend u dan tot uw ABVV-gewest !