“Samen sterker!”

“Samen sterker!”

Naar aanleiding van de aankondiging van het verlies van een belangrijke werf van de onderneming Veolia, zijn de werknemers niet in de steek gelaten bij het overgangsproces van een deel van de activiteiten, dankzij de aanwezigheid van onze vakbondsdelegaties van Veolia en Engie. Gesprek met de vertegenwoordigers MWB-ABVV BRABANT.

16/03/2018

Veolia is een Franse multinational die actief is in de sector van de energiediensten. In België stelt ze +/- 1350 werknemers te werk. Tot haar grootste klanten behoort het Europees Parlement. Engie Cofely is actief in dezelfde sector en stelt 200 werknemers te werk. De onderneming maakt deel uit van de multinational Engie (ex. GDF SUEZ). Wij hebben gesproken met de twee MWB-ABVV vertegenwoordigers van beide ondernemingen, Pierre (Veolia) en Hamid (Engie). Samen geven zij een overzicht van de situatie.

Veolia beheert al 20 jaar de infrastructuren op het gebied van water en energie als onderaannemer voor het Europees Parlement. Het zijn contracten van 5 jaar. Het Europees Parlement dient de regels te volgen met betrekking tot overheidsopdrachten en aanbestedingen. De onderneming Veolia bereidt zich voor op het verlies van het contract. De indiening raakt 3 zones die volledig of gedeeltelijk dreigen te verdwijnen, volgens het bestuur.

Op de uitzonderlijke ondernemingsraad van september 2016 kondigde de directie van Veolia aan dat de 152 werknemers van het Europees Parlement allemaal hun opzegtermijn zullen ontvangen vóór het voorziene einde van het contract op 31 december 2017. Naar aanleiding van deze aankondiging hebben de vakbonden vastberaden gereageerd. “Wij hebben met succes voorkomen dat de vervroegde opzeggingstermijnen werden opgestuurd die door de directie gepland waren in januari 2017”, zegt Pierre. De opschorting van elk ontslag was de voorwaarde voor enige onderhandeling.

Na moeizame onderhandelingen werd een compromis gevonden om enig ontslag te vermijden. Dat compromis rust voornamelijk op de toepassing van de Collectieve Arbeidsovereenkomst 32 bis. De cao 32bis heeft als doelstelling het behoud van de rechten van de werknemers te waarborgen in geval van overdracht van activiteiten. Ze voorziet voornamelijk dat:
•    De collectief gesloten of toegepaste arbeidsvoorwaarden worden behouden, behalve de aanvullende regelingen van sociale voorzieningen (groepsverzekering, eventueel pensioenfonds,…)
•    Indien Engie Cofely als verkrijger de arbeidsvoorwaarden wil wijzigen, dient er een onderling akkoord te worden gesloten in een collectieve onderhandelingsprocedure tussen hem en de vertegenwoordigers van de werknemers (indien geen onderhandelingen of akkoord, behoud van de oude voorwaarden).

In januari 2018 werd de definitieve beslissing genomen door het Europees Parlement. Het gebied werd opgedeeld in 3 zones: één zone zal worden beheerd door Engie en de twee andere door Veolia. Negentig werknemers van Veolia worden getroffen door het verlies van die zone.

Op het tijdstip van uitgave van deze carte blanche en het gesprek met Pierre en Hamid, bleven er nog een twaalftal werknemers over (6 arbeiders en 6 bedienden) die nog geen antwoord hebben gekregen betreffende hun toekomst en die niet vallen onder CAO 32bis. Voor hen blijft de onzekerheid bestaan, de bal ligt in het kamp van de directie. Maar de MWB-ABVV eist een oplossing voor alle werknemers.

Communicatie is een essentieel onderdeel. “De communicatie is hier goed verlopen. De ontmoetingen tussen de delegaties hebben gezorgd voor pamfletten”, onderstreept Hamid. De twee delegaties hebben beslist om gezamenlijk te communiceren door pamfletten uit te geven om de werknemers te informeren. Bovendien staan op één hiervan de contactgegevens van de delegaties. De inzet van het uitwisselen van informatie tussen delegaties is essentieel, vooral bij bouwondernemingen. Deze uitwisseling van informatie gebeurt in het belang van alle werknemers. Er lopen verschillende dossiers. De delegaties MWB-ABVV van Veolia en Engie Cofely zetten hun strijd verder om de rechten van alle werknemers te verdedigen. Deze synergie is van levensbelang in de strijd om de rechten van de werknemers te behouden en te garanderen. Samen zullen wij dit doel behalen. Samen zijn we sterker.

Delegaties MWB-ABVV BRABANT van VEOLIA en ENGIE COFELY