Carte blanche: “We zetten de strijd voort en houden voet bij stuk!”

Carte blanche: “We zetten de strijd voort en houden voet bij stuk!”

Op 22 juni 2017 heeft de directie van het bedrijf WENDT BOART te kennen gegeven dat ze van plan is de activiteiten op de site van Nijvel stop te zetten. Ondanks een gigantische winst heeft de groep 3M beslist om te snoeien in zijn personeelsbestand op wereldniveau. De site van Nijvel wordt rechtstreeks getroffen door de vermindering van 107 werknemers. In deze context besloten we de vertegenwoordigers van de MWB-ABVV delegatie van Brabant te ontmoeten.

20/11/2017

Laten we even inzoomen op de gebeurtenissen sinds juni en de huidige situatie met twee MWB-ABVV vertegenwoordigers: Christian, al meer dan 25 jaar afgevaardigde en Kamel, al meer dan 20 jaar afgevaardigde.

WENDT BOART is een bedrijf dat gespecialiseerd is in de ontwikkeling van diamantgereedschap dat gebruikt wordt om staal, harde materialen en glas recht te trekken. Het bedrijf vervaardigt ook stukken die in de automobielsector gebruikt worden. Het hoort bij de multinational 3M. Op wereldniveau stelt 3M ongeveer 90.000 mensen te werk en draaide het vorig jaar 5,05 miljard dollar winst (ongeveer 4,5 miljard euro), waarvan meer dan een miljard uitgekeerd werd aan de aandeelhouders in de vorm van dividenden! Op zes andere sites worden in totaal meer dan 800 banen geschrapt!

Deze aankondiging viel net voor de grote vakantie. Een schok voor de werknemers, die het niet verwacht hadden, verduidelijkt Kamel. Hij voegt toe dat men al een tijdje voelde dat het schip op drift was, maar een aankondiging van dergelijk kaliber veroorzaakte een schokgolf.

In september, na de vakantie, zijn de onderhandelingen in het kader van de wet-Renault echt gestart. Momenteel zitten we in de eerste fase. Het is in dat kader dat de MWB-ABVV vertegenwoordigers vechten om een overnemer te vinden. Er dienden zich potentiële overnemers aan, maar de clausules voor overname die het bedrijf voorstelt, blokkeren het proces. De groep 3M wil deze site eigenlijk niet afstaan uit strategische overwegingen, om te vermijden dat er een potentiële concurrent op de markt komt. De producten die in Nijvel vervaardigd worden, worden ook gefabriceerd op andere sites van de groep. Het is de bedoeling om deze productie te “rationaliseren”.

De prioriteit van de MWB-ABVV is de werkgelegenheid te vrijwaren, want de meeste werknemers zijn arbeiders vanaf 50 jaar. Zij zullen moeilijk opnieuw werk vinden. “We vechten om een job voor iedereen”, voegt Christian toe.

Op het ogenblik waarop het interview plaatsvindt, waren de werknemers al vijf dagen in staking. Staking is het enige antwoord op de absurde voorstellen van de directie. De directie verschuilt zich achter het Amerikaanse moederbedrijf. De onderhandelingen verlopen dus heel moeizaam. “Het sociaal plan is geëvolueerd ten opzichte van de initiële voorstellen, onder druk van de werknemers, maar het blijft ruim ontoereikend”, verduidelijkt Kamel.

Ondanks een moeilijke en gespannen context blijven de werknemers een hecht team. De MWB-ABVV vakbondsploeg zet de strijd voort en gaat voet bij stuk houden!

MWB-ABVV Brabant delegatie van het bedrijf WENDT BOART