Aansluiting bij de MWB

Bijgewerkt: 11/01/2012.

Vakbondsvoordelen

Als lid van de MWB-ABVV hebt u recht op diensten en voordelen waarop werknemers die geen lid van de vakbond zijn, geen aanspraak kunnen maken.

Vakbondspremie: ieder jaar ontvangen werknemers die bij een vakbond zijn aangesloten een vakbondspremie. Deze varieert volgens de betaalde bijdrage. De maximumpremie bedraagt momenteel € 110.

Stakingsvergoedingen: in geval van conflict in uw onderneming met een staking als gevolg, ontvangt u een stakingsvergoeding die het loonverlies gedeeltelijk compenseert.

Bestaanszekerheid: in geval van tijdelijke of volledige werkloosheid,  langdurige ziekte en brugpensioen zorgen wij als MWB-ABVV ervoor dat  u een aanvullende vergoeding ontvangt.

Fiscale dienst: om het invullen van uw belastingaangifte te vergemakkelijken.

Vakbondspers: Syndicats/De Nieuwe Werker is het 14-daags blad gericht aan alle leden van het ABVV. Hierin krijgt u inlichtingen en uitleg over de strijd en de resultaten behaald door de vakbond.

Website: We nodigen u ook uit om de website van MWB regelmatig te raadplegen: www.metallos.be

Dienst “sociaal recht”: elke gewestelijke afdeling van het ABVV heeft een dienst “sociaal recht”. Zij helpen u onder andere onder bepaalde voorwaarden de weg te vinden in de ingewikkelde wetgeving. Indien nodig staan zij u bij voor de arbeidsrechtbank.

Werkloosheidsdienst : zij stellen uw dossier samen indien u werkloos wordt. Er zijn zitdagen voor de betaling van de werkloosheidsuitkeringen.

MWB- en ABVV-jongeren (Jeunes FGTB) : de jonge leden van het ABVV en de jonge metaalbewerkers komen samen om specifieke jongerenproblemen te bestuderen en actie te organiseren.