Overslaan en naar de inhoud gaan

VAKBONDSVRIJHEDEN IN HET HART VAN EEN 1 MEI INTERNATIONALE STRIJD!

De vrijheid van handelen van de vakbonden is ontegenzeggelijk een van de belangrijkste verworvenheden van de arbeidswereld.

Het is deze vrijheid van handelen die het mogelijk heeft gemaakt dat werknemers niet worden gereduceerd tot een som van ongewapende individuen tegenover de economische en politieke macht van de oligarchie.

Het is dit vermogen om werknemers te verenigen in de strijd die nu het doelwit is van de bourgeoisie om een einde te maken aan ons vermogen om weerstand te bieden aan aanvallen die gericht zijn op de rechten van werknemers!

Overal in Europa worden schendingen en maatregelen tegen collectieve rechten gelegitimeerd.

Overal, verraderlijk genoeg, vindt er duidelijk een heimelijke verstandhouding plaats tussen rechts, extreem rechts en werkgevers om diegenen te dienen die zich richten op de verdeling van werknemers en de verzwakking van de arbeidsorganisaties.

Dit fenomeen is natuurlijk niet nieuw, maar we zien een versnelling van de maatregelen die specifiek van invloed zijn op de meest vooruitstrevende vakbondsorganisaties en hun activisten - onze activisten - in bedrijven. Overal in Europa nemen de beperkingen op het recht om te demonstreren, de schendingen van het stakingsrecht, de wens om het sociale protest het zwijgen op te leggen door middel van steeds heviger repressie en het ontslag van vakbondsmensen toe.

Onze vertegenwoordigers worden dagelijks blootgesteld aan druk, bedreigingen of sancties.

Onze vakbondscentra zijn opgericht juist op basis van deze vrijheid die de werknemers hebben gekregen om zich te organiseren, ook op internationaal niveau, om hun belangen te verdedigen.

En niemand zal, individueel of collectief, toegeven aan de wil van de wereldwijd georganiseerde oligarchie om arbeiders te verdelen. Elke inbreuk op de vrijheid van handelen van een organisatie die de belangen van de werknemers behartigt, moet kunnen leiden tot een collegiaal antwoord van de gehele georganiseerde arbeidersbeweging.

Elk van onze Europese organisaties deelt in haar DNA de diepgewortelde gehechtheid aan de grondwet van dit zo breed mogelijke "front of struggle" ter verdediging van de vrijheden van de werknemers als geheel.

Wij zijn ervan overtuigd dat dit de enige manier is om echte overwinningen in de wereld van het werk te garanderen.

We zullen deze solidariteit steen voor steen blijven opbouwen om de arbeiders definitief te zien zegevieren tegen de ultraliberale stoomwals!

Lang leve 1 mei. Lang leve de internationale strijd van arbeiders!

 

Images
photo