Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuwe uitdagingen voor Audi Brussels

Nieuwe uitdagingen voor Audi Brussels

In de AUDI-fabriek in Vorst is de productie gestart van de eerste 100% elektrische SUV van het merk. Sinds de sluiting van Volkswagen in 2006 hebben de vakbonden strijd geleverd om de site en de banen te behouden. Hoewel de vooruitzichten voor de banen gunstig zijn, blijven de MWB-ABVV-vertegenwoordigers waakzaam. Zij schuiven ook hun prioriteiten voor de toekomst van de werknemers naar voren. Wij maken een stand van zaken op met de woordvoerder van MWB-ABVV-Brabant van de onderneming.

 

Franky De Schrijver is militant sinds 1995. Hij werd vakbondsafgevaardigde in het jaar dat Volkswagen Vorst de deuren sloot, dus in 2006. Hij onderging dus meteen zijn syndicale vuurdoop. Volgens sommigen was het toen logisch dat de assemblagefabriek in het Brussels Gewest zou verdwijnen. Twaalf jaar later is ze één van de laatste twee auto-assemblagefabrieken in België. Het behoud van de site is te danken aan zware vakbondsstrijd, onderhandelingen en personeelsvergaderingen. Referendums met beslissingskracht drukten uiteindelijk de democratische wil van de werknemers uit. De werknemersvertegenwoordigers hebben de voorstellen nooit van harte op tafel gelegd, want ze gingen uit van de werkgevers. Maar MWB-ABVV heeft zijn verantwoordelijkheid nooit ontlopen, met tegenvoorstellen om deze eisen zo goed mogelijk te beperken. De arbeids- en loonomstandigheden verdedigen was altijd de hoofdzaak.


De werknemers hadden trouwens ook heel goed door dat de site goed scoort bij de Duitse directie, omdat de fabriek rendabel is en over veel troeven beschikt voor de Audi-groep, door haar ligging, fiscale voordelen, productiviteit en de competenties van haar werknemers. Bij de overname van Audi was de belangrijkste tegenprestatie voor het behoud van de vestiging volgens de directie een loonsvermindering met 20% … Deze werd onder andere verwezenlijkt door een verhoging van de arbeidsduur van 35 naar 38 uur. In 2010 startte de productie van de A1. Door de goede verkoopresultaten van de A1 werden inzake de werkgelegenheid alle beloften nagekomen, met zelfs meer jobs dan aanvankelijk gepland. De voorbije 3 jaar is de werkgelegenheid stabiel gebleven. Maar aangezien de levenscyclus van een model ongeveer 6 jaar bedraagt, begonnen de werknemers zich stilaan zorgen te maken over hun toekomst.


Dan kwam midden 2016 de aankondiging van een nieuw model: een elektrische SUV. Vanaf de zomer van 2016 werd de fabriek ingrijpend omgebouwd, in alle afdelingen, van carrosserie tot montage, zonder de laklijnen te vergeten. De fabriek werd ook uitgebreid met een eigen afdeling om batterijen te produceren. De werknemers volgden 200.000 uur opleiding om klaar te zijn voor de lancering.
Maar vóór met de bouw van het nieuwe model kon worden gestart, moest de productie van het A1-model worden afgerond. Het probleem was dat het productievolume hoger was dan oorspronkelijk gepland. Begin 2018 moesten de werknemers grote productievolumes verwerken, wat tot nieuwe eisen inzake flexibiliteit leidde. Opnieuw nam MWB-ABVV zijn verantwoordelijkheid door tegenvoorstellen te formuleren.


De MWB-ABVV vakbondsploeg blijft steeds waakzaam toekijken op deze flexibiliteit. Zo verkregen wij onder andere aangepaste werkplekken, vooral voor de oudere werknemers, die te moe worden door het productietempo aan de lijn. Bij een probleem aan de lijn reageert de delegatie onmiddellijk. De directie blijft zeggen dat ze een voorstander is van de sociale dialoog. Natuurlijk zijn er ook spanningen. Maar over het algemeen heeft de dialoog tot nu toe gewerkt, dankzij de waakzaamheid van de vakbonden, die hierin door de werknemers worden gesteund.


Op het ogenblik van ons interview met Franky bevond de fabriek zich in een opstartfase: tot het einde van het jaar worden testauto’s van het nieuwe model geproduceerd. De productie voor de klanten begint normaal in januari 2019. Eind november kennen wij het volume dat zal geproduceerd worden en het aantal werknemers dat daarvoor nodig is. Wij streven daarbij naar een maximaal aantal contracten van onbepaalde duur.


In verband met het nieuwe “e-tron”-model heeft de delegatie bovendien drie eisen gesteld:
•    Werkplekken voor oudere werknemers creëren, met flexibele oplossingen om ze binnen de fabriek te laten werken;
•    In verband met de interimkrachten: zoveel mogelijk werknemers met een contract van onbepaalde duur;
•    Een correct evenwicht tussen werk en privéleven garanderen.  
Het MWB-ABVV vakbondsteam levert dagelijks strijd voor de verbetering van het welzijn en de arbeids- en loonsvoorwaarden van alle werknemers, zowel oudere als jongere, zonder onderscheid naar afkomst, geslacht, taal, …

Samen sterker!


Franky De Schrijver, Woordvoerder MWB-FGTB Brabant van het bedrijf AUDI BRUSSELS