Overslaan en naar de inhoud gaan

Carte Blanche: “Doorzettingsvermogen + Solidariteit + Democratie = Succes!”

Grève KONE

 

Na zes dagen staking, heel veel uren onderhandelen en drie referendums stemmen de technici van Kone Belgium uiteindelijk in met het resultaat van de onderhandelingen. Wij blikken even terug op het verloop van deze vakbondsstrijd en geven het woord aan de hoofdafgevaardigde van MWB-ABVV Brabant.


Kone is een bedrijf uit het Brusselse Gewest met 600 werknemers, hoofdzakelijk arbeiders voor het monteren, onderhouden en herstellen van liften. Eddy werkt er al 28 jaar. In die periode heeft hij er vrijwel elk technisch beroep uitgeoefend. Hij legt uit waarom deze staking werd georganiseerd en hoe de onderhandelingen verliepen. Het MWB-ABVV vakbondsteam waarvan hij de woordvoerder is, raadpleegde de basis tijdens de verschillende fases in de onderhandelingen met de directie. Samen met de vaste afgevaardigde hebben zij onvermoeibaar onderhandeld, soms tot in de vroege ochtenduurtjes, om het standpunt van de werknemers te verdedigen.


De staking, die in totaal zes dagen heeft geduurd, was een primeur voor Kone. De vakbonden haalde een eerste overwinning binnen toen ze erin slaagden een algemene personeelsvergadering te organiseren. Want zoiets is bij Kone echt niet evident, zegt Eddy. Enerzijds omdat de werknemers sterk verspreid werken en anderzijds omdat de directie dit bemoeilijkt, hoewel het toch een recht van de werknemers is.


De vonk in het kruitvat was de CAO over het FSM-systeem (Field Service Management), een instrument om het werk te plannen dat ook geolokalisatie omvat. Met FSM maakt de onderneming de werknemers nog minder zelfstandig bij het uitvoeren van hun dagelijks werk. Eddy legt kort de evolutie in het beroep van technicus uit: “Eerst gebruikten wij papieren fiches en kon de werknemer zelf bepalen hoe hij het werk uitvoerde. Vervolgens kwam er een PDA-systeem en een systeem met fiches op de smartphone. Door het FSM-systeem verliest de werknemer elke zelfstandigheid in zijn werk: hij moet beginnen waar het systeem dit gepland heeft, zonder rekening te houden met alle gewoontes of de realiteit op het terrein!”


Een eerste voorstel van de werkgever werd met ruime meerderheid verworpen door de werknemers. Ondanks toegevingen van de directie na het verzet van de vakbonden werd ook het tweede voorstel van akkoord door de basis afgewezen, omdat zij het onvoldoende vonden. Dit was ook het resultaat van ontevredenheid die zich jarenlang had opgebouwd. De werknemers merken dat de onderneming jaar na jaar grote winsten binnenrijft, terwijl zij steeds meer worden “bewaakt” en onder druk gezet, zonder enige looncompensatie!


Na het tweede referendum hebben de werknemers voorlopig het werk hervat op vraag van de vakbonden, terwijl de onderhandelingen voortgingen. Voor de MWB-ABVV was het een prioriteit om de verbeteringen die tijdens de onderhandelingen werden bereikt concreet te maken, zowel inzake arbeidsomstandigheden als loonniveau. Ook werd verkregen dat het statuut van werknemers met een contract van bepaalde duur werd verbeterd: ze zullen sneller een contract van onbepaalde duur krijgen.


Ten slotten hebben de werknemers van Kone Belgium bij het derde referendum met 63% het resultaat van de onderhandelingen goedgekeurd. Er zal dus een principeakkoord worden ondertekend om de verschillende punten waarover conflict bestond officieel te maken. De vakbondsorganisaties zullen waakzaam blijven bij de voltooiing van de verschillende teksten en overeenkomsten. Bovendien zal de directie in de toekomst meer aandacht moeten hebben voor de problemen die de afgevaardigden aankaarten. MWB-ABVV zal hierop toezien en er Kone aan herinneren!


Dit akkoord kwam tot stand dankzij de strijdlust en solidariteit van de werknemers. De vakbondsdemocratie heeft perfect gefunctioneerd tijdens deze protestbeweging, met personeelsvergaderingen en democratische stemmingen. Wij moeten ook benadrukken dat er door de vakbondssolidariteit een krachtsverhouding ten voordele van de werknemers ontstond. Vóór ze hieraan begonnen, waren de werknemers uit Brussel bang dat ze geïsoleerd zouden staan. Maar er kwam onmiddellijk veel solidariteit: ’s anderendaags al uit Wallonië en ook Vlaanderen is snel gevolgd. Zonder de solidariteit te vergeten van MWB-ABVV-delegaties uit andere liftenbedrijven en van buitenlandse vakbondsdelegaties.

Samen staan wij sterker!


Eddy Clément, hoofdafgevaardigde MWB-ABVV van Kone Belgium