Aller au contenu principal

Sinds 2017 is er een collectieve arbeidsovereenkomst

carlos

Het Auto 5-teken is bij alle automobilisten bekend.

Sinds 2017 is er een collectieve arbeidsovereenkomst van kracht om de arbeidsduur in alle autocentra van het AUTO 5 NV-netwerk te verminderen. Na deze implementatie en na twee jaar praktijkervaring geven we het woord aan de woordvoerder van de Metallos van het ABVV om de status van dit systeem te beoordelen.
Het Auto 5-teken is bij alle automobilisten bekend. Het behoort tot de Franse groep NORAUTO, die een veertigtal centra beheert, om nog maar te zwijgen van de franchisenemers. Het bedrijf heeft bijna 600 werknemers in dienst waar een werknemersvertegenwoordiging van ABVV Metallos aanwezig en zeer actief is, in perfecte osmose met de vertegenwoordigers van BBTK-ABVV.
Carlos PONTIGO, vakbondsafgevaardigde en vertegenwoordiger van de Metallos in de ondernemingsraad, werkt in perfecte symbiose met de rest van het team van de Federatie der Metaalbewerkers van Brabant: Dominique GODISIABOIS, Giovanni GULTERI, Marco LIBERTI, Stephan MATHIEU, om nog maar te zwijgen van de jonge vertegenwoordigers van de Metallos, Ibrahim AHFIRI en Nicolas MARCQ. Dit teamwork beperkt zich niet tot Metallos, maar tot alle vertegenwoordigers van het ABVV, samen met de BBTK kameraden, vormen ze een verenigd front, de "Rode Hesjes", een vergelijking gemaakt door Carlos.
In 2016 kwam het management met een reorganisatieplan dat veel banen bedreigde. Op basis van zijn onderhandelingspositie en na 7 maanden onderhandelen heeft het ABVV een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten en verkregen om de werkgelegenheid in stand te houden door de arbeidsduur terug te brengen tot 36 uur met 32 en 40 uur per week, afhankelijk van de intensiteit van de periodes van activiteit, zonder loonverlies. Zo kunnen werknemers 32, 36 en 40 uur per week werken, waarbij de tellers (jaargemiddelde) aan het einde van het jaar op nul worden gezet.  
Twee jaar na de invoering ervan zijn de werknemers tevreden over dit systeem, dat beantwoordt aan de realiteit van het bedrijf en de behoeften van de werknemers. Daarnaast heeft het bedrijf na de arbeidsduurvermindering aangeworven. De twee uur minder moest gecompenseerd worden door het aanwerven van personeel, wat neerkomt op ongeveer 20 extra banen.  Dit toont het nut aan van arbeidsduurvermindering (met behoud van het loon) voor het scheppen van werkgelegenheid.  
Deze strijd was niet gemakkelijk, er waren werkonderbrekingen. Maar het ABVV heeft een machtsevenwicht in het belang van alle werknemers gebruikt. De vertegenwoordigers van het ABVV, Metallo’s en BBTK, spannen samen, ze spreken met één stem. Samen vormen ze een echte kracht binnen het bedrijf.  
Het sluiten van deze arbeidsduurvermindering overeenkomst is geen doel op zich. Er is nog veel te verbeteren. De taak van afgevaardigde is een dagelijkse strijd. Vooral in een bedrijf als Auto 5 waar werknemers verspreid over het hele land werken. Daarom zijn moderne communicatiemiddelen, zoals sociale netwerken, essentieel om werknemers zo goed en zo snel mogelijk te informeren. Maar alleen als aanvullend middel, want niets vervangt het contact met de werknemers: de Mens op eerste plaats.   
Delegatie van de Federatie Metaalbewerkers van Brabant (Metallos) van AUTO 5