Aller au contenu principal

Carte blanche

1

Vakbondsdemocratie in gevaar!

Deze carte blanche geeft een update over de "Kone affaire" (Syndicats, nr. 7 van juli 2019). De directie van Kone had een ontslagprocedure ingeleid wegens ernstig wangedrag tegen de hoofddelegatie MWB-BVVTB, voor een zogenaamde "veiligheidspet"! Tot slot heeft de directie de voorkeur gegeven aan het geweld van een droog ontslag boven de weg van de rechtvaardigheid, dat is het concept van sociaal overleg!
Op vrijdag 30 augustus 2019 ontsloeg de directie van KONE onmiddellijk een ABVVV-afgevaardigde, die er de voorkeur aan gaf om een schadevergoeding te betalen in plaats van de uitspraak van de lopende gerechtelijke procedure af te wachten. Het is duidelijk dat het management begreep dat het deze zaak niet kon winnen op basis van de elementen die het aanvoert om te proberen het contract van de ABVV-afgevaardigde te beëindigen. Toch moet iedereen, in een echte democratie, recht hebben op een eerlijk proces. Maar Kone's management lijkt het recht te negeren en heeft ervoor gekozen om de gerechtelijke procedure te stoppen om niet te verliezen voor de arbeidsrechtbank!
KONE onthult hiermee haar ware concept van de sociale dialoog, omdat het bedrijf enerzijds voortdurend beweert open te staan voor discussies met werknemersvertegenwoordigers en anderzijds dagelijks geconfronteerd wordt met een management dat zich niet bekommert om het welzijn van de werknemers. De ontslagen afgevaardigde was "verontrustend" omdat hij waakzaam was bij het handhaven van de geldende wetgeving inzake de veiligheid en het welzijn van de werknemers!
Met de volgende sociale verkiezingen in het verschiet wil KONE duidelijk de vakbondsorganisatie verzwakken. Er is geen sprake van ontslag. MWB-FGTB BRABANT analyseert de verschillende beschikbare rechtsmiddelen. Er zullen    personeelsvergaderingen worden gehouden om de situatie uit te leggen aan de werknemers en om samen na te denken over de meest geschikte reactie.
Helaas staat deze zaak bij KONE niet op zichzelf, met de periode voorafgaand aan de verkiezingen (sociale verkiezingen 2020), aarzelt de gewetenloze directie niet om de werknemersvertegenwoordigers van de hand te doen met alle middelen, ook de financiële!
MWB-FGTB BRABANT    wil graag de strijd van de vakbonden erkennen, geleid door alle werknemers die de ontslagen afgevaardigde steunden, evenals alle supporters die van buiten het bedrijf kwamen.     Ondanks de voortdurende aanvallen op de werknemers en meer bepaald op haar vertegenwoordigers, zijn de Staalarbeiders van de Brabantse Federatie van plan om de strijd voort te zetten, op alle niveaus, enerzijds om de bescherming van de afgevaardigden te verbeteren en anderzijds om hun reïntegratie te verzekeren. Dit is een kwestie van vakbondsdemocratie!
Ontslag nemen en zwijgen? NOOIT!
Brabant Metaalbond Brabant