Aller au contenu principal

De delegatie van SPIE ABVV aan het woord

1

In de aanloop naar de sociale verkiezingen van mei, waarbij veel op het spel staat voor de werknemers, geven wij het woord aan de delegatie SPIE BELGIUM.

 

SPIE Belgium vertegenwoordigt 1.800 medewerkers op het vlak van energie, elektriciteit, mechanica, instrumentering, verkeersbeheer, HVAC en van alle soorten onderhoud...
2020 is een jaar van sociale verkiezingen. Die zullen plaatsvinden van 11 tot 24 mei. Bij SPIE zullen de 1.800 werknemers op dinsdag 12 mei stemmen, en er staat veel op het spel. Het resultaat zal de machtsverhouding voor ons vakbondswerk ten opzichte van het management voor de komende vier jaar bepalen.
Ons vakbondswerk duurt 24 uur per dag, 365 dagen per jaar. En bij een vakbondsteam staat het verdedigen van de belangen van de werknemers voorop. We bezoeken regelmatig alle werkplaatsen, overdag of ’s nachts, en dat maakt het organiseren van het vakbondswerk verre van eenvoudig maar meer dan nodig.
Want de aanwezigheid op het terrein is erg belangrijk. Al zijn de bouwplaatsen niet altijd even toegankelijk, we  zijn altijd aanwezig en we luisteren naar de werknemers, specificeert de delegatie van  MWB-ABVV.
We moeten waakzaam zijn om onderaanneming  en periodes van tijdelijk werk te beperken, zodat werknemers zo snel mogelijk een vast contract met Spie kunnen krijgen.
Naast de dagelijkse bezoeken hebben we een Facebook-pagina van MWB Spie aangemaakt, om zo snel mogelijk belangrijke informatie te communiceren. Communicatie is belangrijk voor het ABVV-team. Twee keer per jaar sturen we ook een brief naar alle werknemers met een overzicht van het jaar, en een in augustus, met informatie over de indexering, de sociale verworvenheden en de verkregen voordelen.
Sinds de financiële crisis en de beursnotering van Spie eind 2015 zijn de Spie-bedrijven in landen als Griekenland, Spanje, Portugal en Marokko opgedoekt. Engeland bevindt zich in een moeilijke situatie.
In België verkeren sommige sectoren in moeilijkheden, we moeten ons solidair tonen en de ontwikkelingen in zowel het noorden als het zuiden van het land aandachtig volgen. We hebben een Europese ondernemingsraad die momenteel België, Nederland, Engeland, Duitsland, Frankrijk, Polen, Tsjechië en Hongarije omvat en die 47.000 werknemers vertegenwoordigt. Dat is moeilijk maar zeer belangrijk vakbondswerk.
 
Of het nu gaat om de voormalige regering, die alles in het werk heeft gesteld om de lonen en de vooruitgang van de vakbond te beperken en te blokkeren, of om eender welke andere regering die dergelijk beleid van sociale achteruitgang nastreeft, we zullen ons blijven verzetten tegen elke regering die de eisen van het ABVV niet steunt.

We zullen het management een lijst met eisen bezorgen, die we samen zullen opstellen, en ervoor zorgen, indien nodig met geweld, dat de eisen die de werknemers ons tijdens de bezoeken aan de bouwplaatsen hebben meegedeeld, ingewilligd worden.

We moeten de lonen, het welzijn op het werk, de sociale zekerheid en de pensioenen verdedigen waarvoor onze grootouders zo hard hebben gevochten. Zij hebben het leven gelaten om deze solidariteit op te bouwen.

Onze strijd moet heviger zijn dan ooit. We hebben een gemeenschappelijke vijand die we standvastig moeten bestrijden: extreemrechts, dat in het noorden van het land en elders in de wereld veel angst inboezemt. Het wordt de bruine pest genoemd, een ziekte die onze ouders en grootouders ook bestreden hebben met inzet van hun leven. Deze partijen wakkeren de haat aan. Wie de geschiedenis niet kent, zal er terug toe veroordeeld worden.

De extreemrechtse partijen lokken de bevolking door  valse beweringen, om een dictatuur te vestigen die de werknemers door angst verdeelt. We vragen u met klem om dit beleid te bestrijden dat erop gericht is de werknemers te verarmen en de toegang tot het pensioen te ontzeggen of te vertragen. Van het werk naar het graf.
Om al deze redenen wordt 2020 een belangrijk jaar. We rekenen op u op 12 mei, het is dankzij een sterke machtsverhouding dat we samen voor al onze eisen kunnen strijden.
MWB-ABVV-delegatie van SPIE BELGIUM
Samen zijn we sterker!

 

Images
1