Overslaan en naar de inhoud gaan

Motie van solidariteit met het Palestijnse volk

a

Opnieuw, opnieuw en ......... opnieuw?
De VakbondsFederatie  van Metaalbewerkers van Brabant ABVV-MWB is eens te meer verontwaardigd over de recente agressies in de door de staat Israël bezette Palestijnse gebieden. Palestina wordt al meer dan 70 jaar militair bezet. Elke dag maakt de staat Israël zich schuldig aan schandelijke daden.
De situatie is de laatste weken nog verslechterd doordat de Israëlische regering haar provocerende en gewelddadige acties tegen de Palestijnen heeft opgevoerd. Het Israëlische leger heeft de demonstraties van duizenden demonstranten die de illegaliteit van de annexatie van Oost-Jeruzalem aan de kaak stelden, zwaar onderdrukt. Die annexatie is uitgevoerd met totale minachting voor het internationaal recht. Het beleid van etnische zuivering dat door de bezetter tegen de Palestijnse bevolking wordt georkestreerd, gaat door.
Hoe lang gaan we nog toekijken?
Hoe lang nog zullen onze ontwikkelde en vaak prekende landen de slachtoffers betreuren zonder doeltreffende maatregelen te nemen om druk uit te oefenen op Israël?
 Hoe lang gaan wij nog de doden, de gewonden en de ontheemden tellen zonder onze verantwoordelijkheid te nemen in een conflict dat de wereld al tientallen jaren vergiftigt?
In dit verband moet de internationale gemeenschap dringend optreden om de bescherming van de Palestijnen en de eerbiediging van het internationaal recht te waarborgen. Mannen, vrouwen en kinderen lijden, dag na dag, onder onze verwijtbare passiviteit.
In België, in de hele wereld en zelfs in Israël klinken vele moedige Joodse stemmen om de gruweldaden aan te klagen van deze regering die, zo zeggen zij, hen niet vertegenwoordigt.
Wij zijn natuurlijk tegen alle geweld, wat het ook moge zijn, maar laten we niet vergeten dat er in dit conflict bezetters zijn aan de ene kant en bezette aan de andere kant!
De Metallos van Brabant veroordelen krachtig het Israëlische beleid van onderdrukking en bezetting en eisen:
- De onmiddellijke reactie van de federale en Europese autoriteiten, evenals van de internationale gemeenschap, om onmiddellijk een einde te maken aan de etnische zuivering die in Oost-Jeruzalem en op de Westelijke Jordaanoever aan de gang is;
- Het einde van de kolonisatie en de terugkeer naar de grenzen van 1967, in toepassing van de resoluties van de Verenigde Naties.
- De opschorting, voor België, van elke samenwerking met de Israëlische staat zolang deze zijn apartheidsbeleid ten aanzien van de Palestijnen voortzet.
                                                     Solidariteit met het Palestijnse volk.
                                                                       NAJAR L.
                                                        Voorzitter VFMB