Overslaan en naar de inhoud gaan

AIP - Actie 4 juni 2021 - Gemeenschappelijke frontfolder

a

Na maanden van vruchteloos onderhandelen weigeren de werkgevers en de regeringen nog
steeds om de stem van de werknemers te horen. Zij waren nochtans essentieel en deden de
economie draaien tijdens de crisis, ten koste van veel opofferingen.
Het ACV en het ABVV zijn vastbesloten om de eisen van de werknemers tot het einde toe te
steunen.
Eisen die zich in één woord laten samenvatten: respect
En dat respect kan niet zonder:
Vrijheid om over lonen te onderhandelen en dus een wijziging van de wet van 96 om de
bindende elementen op te heffen. Het is schandalig dat er een loonmarge aan de
werknemers zou worden opgelegd, maar er geen beperkingen gelden voor de dividenden
van de aandeelhouders.
Een gefaseerde verhoging van het minimumloon en de lage lonen. Op dit moment bieden
die geen bescherming meer tegen armoede.
Eindeloopbaanregelingen zodat oudere werknemers kunnen herademen en de fakkel
doorgeven aan jongeren.
Het herinvoeren van SWT, het vroegere brugpensioen, en een kader voor een collectieve
arbeidsduurvermindering, in het geval van herstructurering en voor zware jobs.
Interprofessioneel akkoord:
wij geven niet op!
Na maanden van vruchteloos onderhandelen weigeren de werkgevers en de regeringen nog
steeds om de stem van de werknemers te horen. Zij waren nochtans essentieel en deden de
economie draaien tijdens de crisis, ten koste van veel opofferingen.
Het ACV en het ABVV zijn vastbesloten om de eisen van de werknemers tot het einde toe te
steunen.
Eisen die zich in één woord laten samenvatten:
Onze eisen zijn rechtvaardig en legitiem. De COVID-19-crisis heeft nog maar eens bewezen hoe
onmisbaar elke werknemer is om onze samenleving te doen draaien. Ze bracht ook de hiaten
in ons systeem aan het licht. Het is ondenkbaar dat het nieuwe IPA deze realiteit negeert.
Deze vrijdag 4 juni zetten het ACV en het ABVV de strijd voort voor echte
interprofessionele onderhandelingen, vrijheid van sectorale
onderhandelingen, en voor respect. Onze acties richten zich zowel naar de
werkgevers als naar de politieke partijen.

Fichiers