Overslaan en naar de inhoud gaan

JONGEREN - Student jobs

a

Om het mogelijk te maken studenten in het kader van het herstel als extra arbeidskrachten in te zetten en zo de economie te ondersteunen via flexibiliteit en extra middelen, worden de uren die een student in het derde kwartaal van 2021 werkt, niet meegerekend voor het quotum van 475 uur per jaar. Het wetsontwerp werd op 9 juni goedgekeurd door het bevoegde comité van de Kamer van Afgevaardigden en moet nog door het Parlement worden goedgekeurd.

Dit geldt voor alle studenten, ongeacht de sector waarin zij werkzaam zijn. Dit betekent dat voor studenten met een studentenovereenkomst, zelfs als hun contingent al is opgebruikt in het 1e of 2e kwartaal, of volledig zou zijn geboekt voor uitkeringen die gepland zijn voor het 4e kwartaal, voor alle gewerkte uren in het 3e kwartaal van 2021 toch de solidariteitsbijdrage kan worden toegepast in plaats van de gewone bijdragen.

De gebruikelijke declaratieregels blijven gelden, d.w.z. een Dimona "STU" vóór de aanvang van de tewerkstelling en een DmfA-aangifte van de gewerkte uren achteraf. Een Dimona met vermelding van de gewerkte uren blijft verplicht, maar "reserveren" om ervoor te zorgen dat de student nog voldoende uren heeft om in aanmerking te worden genomen voor de solidariteitsbijdrage is niet nodig voor het derde kwartaal van 2021, aangezien alle uren die een student tijdens het derde kwartaal heeft gewerkt in aanmerking worden genomen voor de solidariteitsbijdrage.

De online-teller waarop het aantal resterende uren van het contingent kan worden geraadpleegd, zal binnenkort worden aangepast.

De gewestelijke instellingen die bevoegd zijn voor de toekenning van de kinderbijslag zullen nagaan hoe hun reglementering kan worden aangepast om te voorkomen dat studenten die in het derde trimester op die manier tewerkgesteld worden, hun kinderbijslag verliezen. Zodra meer informatie over dit onderwerp beschikbaar is, zal dit via de website www.studentatwork.be worden meegedeeld.

Dit geldt ook voor het begrip "personen ten laste" in de belastingverordeningen, waarvoor waarschijnlijk een aanpassing van de verordeningen zal worden overwogen.

Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)