Overslaan en naar de inhoud gaan

Pensioenhervorming - Geen euforie!

a

Pensioenhervorming - Geen euforie!

De Commissie (Brug)gepensioneerden Metaalarbeiders is half september
bijeengekomen om de voorstellen te bestuderen die momenteel bij de regering
op tafel liggen met betrekking tot de hervorming van de pensioenen.
Conclusie: Geen euforie, veel gele kaarten en twee rode kaarten waarover
geen discussie mogelijk is.
Hoe kan het ook anders als het dossier wordt benaderd vanuit het oogpunt
van budgettaire neutraliteit, terwijl de kern van het probleem ligt in de
uitdagingen inzake de onzekerheid van de gepensioneerden, de vergrijzing van
de bevolking en de manier waarop zware arbeid in rekening wordt gebracht?