Overslaan en naar de inhoud gaan

LOONNORMWET:de strijd gaat door! 15/02 10:00 MUNTPLEIN

a

Dit wordt vandaag onmogelijk gemaakt door de wet van ‘96, de zgn. "loonnormwet", of wet tot bevordering van de werkgelegenheid
en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen. Deze wet zorgt ervoor dat er slechts een miserabele 0,4% loonsverhoging
kan worden toegekend over de komende twee jaar, ook als het bedrijf of de sector waarin je bent tewerkgesteld grote winsten heeft
gemaakt.
Een dergelijk onrechtvaardige wet, die op ieders loon weegt en armoede creëert, moet diepgaand worden hervormd. We zullen
blijven strijden tot dit bereikt is.
Op dinsdag 15 februari zal het gemeenschappelijk vakbondsfront onze politieke vertegenwoordigers hier dan ook aan herinneren.
Concreet willen we zoveel mogelijk handtekeningen inzamelen om het burgerinitiatief tegen de loonwet verder te ondersteunen,
en zo de parlementariërs te dwingen over deze wet te debatteren. In minder dan een week verkregen we de 25.000 benodigde
handtekeningen. Laten we nog meer doen om maximale druk op de politiekers uit te oefenen!
WAT WIJ VRAGEN:
• Het recht om vrij te onderhandelen over onze brutolonen op alle niveaus (interprofessioneel-, sectoraal-, bedrijfsniveau).
• Opnieuw naar een vrij onderhandelde indicatieve marge in plaats van een wettelijk opgelegd keurslijf.
• Het volledig behoud van de automatische indexering van lonen en uitkeringen, alsook het behoud van de baremieke verhogingen.

Images
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Fichiers