Overslaan en naar de inhoud gaan

Syndicale vorming


Ben jij een vakbondsmilitant of ABVV-afgevaardigde in een metaalbedrijf? Wil je meer weten over vakbondsrechten en sociale verworvenheden?


Wil je zelf meer informatie en contacten leggen met andere militanten?


Meer weten over het vakbondswerk?


Aarzel dan niet om je in te schrijven voor de vorming van de Metaalarbeiders (MWB-ABVV)!


Hoe? Bij één van de afgevaardigden of bij de verantwoordelijke secretaris van je beroepscentrale .


Bij MWB is de vorming opgevat als één geheel van cursussen die de deelnemers in staat stellen om hun niveau geleidelijk te verhogen.


In alle cursussen komt de groepsdynamiek ruim aan bod om elke deelnemer maximaal bij de opleiding te betrekken.


Het doel bestaat erin om de militanten een vakbondsopleiding te geven op basis van een ideologisch programma dat vertrekt van de dagelijkse realiteit. De problemen in een bedrijf worden in de algemene context geplaatst om alle facetten ervan te belichten. Een dergelijke opleiding leidt onvermijdelijk tot een dubbele aanpak: “denken/doen”.


Er wordt opleiding gegeven op drie niveaus: basisvorming, vorming in internaatsverband en vervolmaking.

De basisvorming
MWB-militanten die belangstelling hebben voor het vakbondswerk kunnen in hun eigen regio een basisvorming van een week volgen. Tijdens deze week krijgen zij al een idee van wat het werk van een militant in een bedrijf inhoudt.


Deze vorming dient als uitgangspunt voor de vorming in internaatsverband.


De volgende thema’s komen aan bod:
•    Ideologie en doctrine van het ABVV
•    De structuur van het ABVV en het MWB
•    De paritaire organisatie en het sociaal overleg
•    Er wordt een hoekje van de sluier opgelicht over de taken en bevoegdheden van de vakbondsdelegatie (VD), de ondernemingsraad (OR) en het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW).


De nieuwe militanten ontdekken hun vakbondsorganisatie en de uiteenlopende bedrijven in de sectoren en subsectoren.
Aan het einde van de week wordt het volledige programma van de vorming in internaatsverband voorgesteld.
 
Vorming in internaatsverband
Militanten en afgevaardigden die de basisvorming van een week hebben gevolgd, kunnen daarna een vorming in internaatsverband volgen. Op die manier krijgen zij in de verschillende regio’s de kans om elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen.


Waarom een internaatsformule? Ze bevordert de groepsdynamiek en het vakbondswerk in een team. Het is de ideale formule om een leerproces op gang te brengen waarin niet alleen “kennis” belangrijk is, maar ook “gedrag”. De groepsleiders, die zelf in een bedrijf werken, zorgen voor de link tussen theorie en praktijk.


Het programma omvat negen opleidingsweken, opgesplitst in twee weken per jaar. De eerste drie cursusweken gaan vooral over de basistechnieken, de ideologie en vakbondsthema’s in de praktijk.
Na de derde algemene vormingsweek maakt de militant een keuze tussen de richtingen “Sociaal”, “Economie” en “Preventie en welzijn” . Hij kiest de richting die hem interesseert of die aansluit bij zijn vakbondswerk in het bedrijf. De militant kan zich dan specialiseren in een bepaald domein, zonder de algemene vakbondsthema’s uit het oog te verliezen die voor de hele groep geprogrammeerd zijn.


De vorming in internaatsverband eindigt dus in principe na deze negen cursusweken.

 

Basis 1 en 2 op 2X2 dagen
Voorberijden 1 tot 9  9x5 dagen
Oriëntatie van 1 tot 5 5x5 dagen
Keuze in VD CPBW of OR

Géry Jacquet 081 26 51 10

Marie Schmit 081 26 51 18