Overslaan en naar de inhoud gaan

Ons plan voor “onze Pensioenen”

a

Ons plan voor “onze Pensioenen”

De eindeloopbanen zijn een fundamentele kwestie voor de werkende klasse. Sinds het Generatiepact werd er altijd maar aan geknabbeld onder economische en financiële voorwendsels.

Het moet zijn dat je echt nog nooit een voet hebt binnengezet in een fabriek om zulke absurde maatregel te verzinnen als het verhogen van de pensioenleeftijd naar 67 jaar.

Vandaag zijn wij ervan overtuigd dat het tijd is om in de aanval te gaan om de voorwaarden waarmee het pensioen in ons land vergezeld gaat, te verbeteren. Wij willen niet een zoveelste obscure pensioenhervorming ondergaan die in een ministerieel kabinet wordt beslist zonder dat rekening wordt gehouden met de behoeften van de werkneemsters en werknemers en waarbij enkel wordt gekeken naar het kostenplaatje.
De Coronacrisis heeft het bewezen, het zijn diezelfde werknemers en werkneemsters die de economie doen draaien. Ze verdienen het dat een groter deel van de door hen geproduceerde welvaart wordt aangewend om hen een zorgeloze indeloopbaan te garanderen.
De Metallo’s hebben stevige voorstellen voor een pensioenhervorming die afgestemd is op de behoeften van de werknemers en werkneemsters:
• De pensioenleeftijd opnieuw op 65 jaar brengen. Het moet zijn dat je echt nog nooit een voet hebt binnengezet in een fabriek, een opslagplaats, een winkel, een school, of welke administratieve dienst dan ook (en we kunnen de voorbeelden hier uitbreiden naar eender welke arbeidsplaats) om zulke absurde maatregel te verzinnen als het verhogen van de pensioenleeftijd naar 67 jaar. Uit recente peilingen blijkt trouwens dat de Belgen van zichzelf vinden
dat zij mentaal en/of fysiek niet in staat zijn om hun beroep te blijven uitoefenen tot na hun 61ste. Dit is te merken aan het stijgend aantal langdurig zieken bij de oudste werknemers. Het is dus niet realistisch, en ook niet houdbaar.
• Een volledige loopbaan na 40 jaar. Ons land is één van de strengste landen in Europa als het gaat om het begrip volledige loopbaan. Heel weinig werknemers en nog minder werkneemsters slagen erin om te beantwoorden aan de huidige voorwaarden voor een loopbaan van 45 jaar. Dat de lat zo hoog wordt gelegd maakt enerzijds dat zij dramatisch inboeten wat het bedrag van hun pensioen betreft, maar verhoogt anderzijds vooral de druk die op hun schouders wordt gelegd om langer te blijven werken ten koste van hun gezondheid!
• Een minimumpensioen dat voortaan veel meer zal bedragen dan 1.500 € om aan te sluiten bij de stijgende kosten van levensonderhoud.
• Een erkenning van de zware beroepen, waarbij we bij ons standpunt blijven dat alle beroepen die de metaalnijverheid betreffen, zware beroepen zijn. Wij stellen voor om uit te gaan van een volledige loopbaan na 38 jaar waarvan minstens 20 jaar in een zwaar beroep.
• Voor onze militanten moeten de dossiers betreffende eindeloopbaan en pensioen met daarmee samenhangend de zware beroepen tot de grootste prioriteiten behoren van onze Centrale. En niet te vergeten ook het betonneren van de elzijnsenveloppe. Zij eisen acties en mobilisatie om dingen gedaan te krijgen; zij zijn er allemaal van overtuigd dat de huidige tendens ingaat tegen het gezond verstand en de waarden van de sociale vooruitgang die de onze zijn.
Overal waar wij naartoe zullen gaan in de komende weken, binnen onze structuren, tijdens onze gesprekken met het werkgeverskamp of met onze politieke vertegenwoordigers, in de contacten die we zullen hebben met de media, zullen
wij ons plan voor “onze Pensioenen” verkondigen.

Images
Edito NL