Overslaan en naar de inhoud gaan

Telewerken mag nooit ontslag en herstructurering betekenen!

1


“Telewerken kan bijzonder zware gevolgen hebben voor talrijke economische sectoren.”

 

Toen de regering in maart door de COVID-19-crisis verplicht werd om een lockdown af te kondigen, stapten bedrijven massaal over op telewerken.

Door de specifieke aard van de activiteiten in onze sectoren kregen de werknemers er niet rechtstreeks te maken met dergelijke maatregelen. Zie je al iemand van thuis uit een auto assembleren, een vliegtuigonderdeel monteren, een elektrische installatie onderhouden of staal produceren? 

Dit neemt niet weg dat telewerken bijzonder zware gevolgen kan hebben voor talrijke economische sectoren. Want wanneer deze manier om het werk te organiseren massaal wordt toegepast, dan is er onvermijdelijk veel minder kantoorruimte nodig.

We mogen niet vergeten dat kantoorgebouwen moeten worden verwarmd en geventileerd. Voor de toegang zijn automatische deuren, liften en/of roltrappen nodig. Er worden keukens in aangebracht, brandbeveiligingsmateriaal moet worden geproduceerd en vervolgens geïnstalleerd enz. De lijst aan producten en diensten die nodig zijn voor kantoorgebouwen is in feite nog veel langer.

Al deze elementen liggen aan de basis van niet-delokaliseerbare economische activiteiten in sectoren met werknemers die jarenlang strijd hebben geleverd voor fatsoenlijke werkomstandigheden.

Telewerk roept ook belangrijke vragen op over een aantal aspecten die essentieel zijn voor de gezondheid en veiligheid op het werk, een ergonomische werkomgeving, de structurering van sociale relaties en de collectieve machtsverhoudingen. Ze komen aan bod in dit nummer van “De Nieuwe Werker”.

We moeten deze problematiek ernstig nemen om tegemoet te komen aan de bezorgdheid van de werknemers in deze sectoren, die er op korte of middellange termijn de gevolgen van zouden kunnen ondervinden.

De Metaalbewerkers van het ABVV vragen dat onze vakbondsorganisatie zich al heel snel over deze problematiek zou buigen. Onze instanties moeten bovendien eisen dat al wie maatregelen op dit domein zou overwegen, rekening houdt met de gevolgen ervan.

Wij kunnen niet toelaten dat de werkgelegenheid van werknemers met door iedereen erkende competenties in gevaar wordt gebracht door de lockdown. Deze lockdown is immers het onvermijdelijke gevolg van het liberale beleid dat de staat heeft beroofd van zijn capaciteit om te voorzien in beschermingsmateriaal en tests te organiseren.

Wij staan pal achter de werknemers om er samen met hen voor te zorgen dat zij niet de slachtoffers worden van overhaaste beslissingen die geen rekening houden met een kettingreactie aan gevolgen.


“Telewerken kan bijzonder zware gevolgen hebben voor talrijke economische sectoren.”
Hillal Sor, Secretaris-generaal