Aller au contenu principal

Zij zullen voor ons op de bres staan!

1

“Wij willen geen flauw afkooksel als 2e pensioenpijler, geen aanval op de welzijnsenveloppe en geen puinhoop zoals het universeel pensioen.

Onze sociale zekerheid is het resultaat van vele jaren strijd en een krachtsverhouding die uitgebuite arbeiders vanaf 1886 afdwongen door hun opstanden. Zij hadden zelf al “hulpkassen” opgericht om elkaar solidair bij te staan bij tegenslagen.

Deze volksbewegingen leidden in de eerste helft van de 20e eeuw tot de invoering van verplichte systemen voor beroepsziekten, rustpensioenen, overlevingspensioenen en kinderbijslag.

Het hoogtepunt van deze evolutie kwam in 1936. Na acties in het hele land konden de werknemers in dat jaar iets afdwingen wat eerst onbereikbaar leek: betaalde vakantie.

Na de bloedige wereldoorlog voerden de werknemers de druk op, en terecht: hadden zij niet gestreden tegen het fascisme? De werkgevers waren bang om de controle over de economie te verliezen. In 1944 werd het sociaal pact gesloten. Het parlement keurde alle besluiten goed om een echte sociale zekerheid in te voeren.

Maar deze door de arbeiders opgerichte “kathedraal” wordt nu ondermijnd, door de financiering ervan aan te tasten. Door van de werkgevers lagere sociale bijdragen te vragen, begint het hele systeem te wankelen. Terwijl het parlement ooit onze sociale zekerheid heeft opgericht, keurt het nu maatregelen goed die de financiering ervan in het gedrang brengen!

Daarom kunnen wij niet genoeg herhalen dat de werknemers de beste verdedigers van de sociale zekerheid zijn! Daarom hebben veel Metaalarbeiders van het ABVV op 28 januari door Brussel gestapt om een sterke sociale zekerheid te verdedigen!

Op 28 januari hadden zij de kans om de bakens te verzetten. Door erop te wijzen dat de sociale zekerheid opnieuw de financiering moet krijgen die van de arbeiders werd gestolen om rechtstreeks in de zakken van de aandeelhouders te belanden.

Maar omdat wij ons niet alleen defensief willen opstellen, hebben wij ook duidelijke eisen: geen sociale uitkeringen onder de armoedegrens, een terugkeer naar de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar en een wettelijk pensioen van netto € 1.500 na 40 jaar loopbaan, nu en niet over 5 jaar! Wij willen geen flauw afkooksel als 2e pijler, geen aanval op de welzijnsenveloppe en geen puinhoop zoals het universeel pensioen.

Dat was het kader van onze mobilisatie op 28/01. Alleen binnen dit kader zullen wij de toekomstige regeringsprogramma’s beoordelen. En binnen dit kader zullen wij beslissen welke gevolgen er aan de mobilisatie moeten worden gegeven als er niet wordt geluisterd naar de werknemers!

Iedereen naar Brussel.
Wat wij hebben opgebouwd, moeten wij verdedigen!

Hillal Sor, Secretaris-generaal