Overslaan en naar de inhoud gaan

Algemene informatie

Type
Secteur

Sociaal akkoord van 8 juni 2021 Waarom de Metallo’s NeeN zeggen!

Onze onderhandelaars hebben het beste van zichzelf gegeven om een fatsoenlijk sociaal akkoord uit de brand te slepen.
Jammer genoeg stonden ze tegenover een patronaat dat compleet ongevoelig voor onze eisen was!
Voor de Metallo’s van het ABVV is dit ontwerp van sociaal akkoord veel te onevenwichtig om het te kunnen goedkeuren.
Na een brede consultatieronde in hun instanties geven zij hier op het moment dat we deze regels neerschrijven het unanieme
standpunt mee dat ze in de schoot van het ABVV verdedigen.
VOOR HEN IS HET NEEN, NON, NEIN !!!

We waren met meer dan 300

We waren met meer dan 300 deze ochtend voor de lokalen van het VBO om meer respect voor de werknemers te eisen: Beter loonvoorwaarden en een degelijke eindeloopbaan💪
Vroeg in de ochtend hebben we een bezoek gebracht aan de 6 meerderheidspartijen om hun de dwaasheid van de wet van 96 en de impact die deze heeft op de competitiviteit uit te leggen‼️

AIP - Actie 4 juni 2021 - Gemeenschappelijke frontfolder

Na maanden van vruchteloos onderhandelen weigeren de werkgevers en de regeringen nog
steeds om de stem van de werknemers te horen. Zij waren nochtans essentieel en deden de
economie draaien tijdens de crisis, ten koste van veel opofferingen.
Het ACV en het ABVV zijn vastbesloten om de eisen van de werknemers tot het einde toe te
steunen.
Eisen die zich in één woord laten samenvatten: respect
En dat respect kan niet zonder:
Vrijheid om over lonen te onderhandelen en dus een wijziging van de wet van 96 om de

Op 24 mei 1921

Op 24 mei 1921 schafte de Belgische wetgever artikel 310 van het wetboek van strafrecht af, dat deelname aan een staking strafbaar stelde.

Op dezelfde dag heeft de wetgever ook de vrijheid van vereniging op alle gebieden erkend, met inbegrip van de vakbondsvrijheid!

Een eeuw later wordt artikel 406 van het wetboek van strafrecht - dat het opzettelijk hinderen van het verkeer strafbaar stelt - ingezet tegen onze vrijheid van handelen ‼

PHISHING ALERT


PHISHING ALERT – op vraag van de RJV (Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie), verspreiden we de onderstaande informatie:

Momenteel doet een valse sms’je de ronde dat van de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV) lijkt te komen. Dit bericht is vals. In het bericht wordt gevraagd om je rekeningnummer door te geven via een link die leidt naar een valse website van de RJV. Klik nooit op deze link. DE RJV stuurt nooit sms-berichten en vraagt nooit om jouw DIGIPASS te gebruiken.

Consumptiecheques !? Is dit een grap !?

We hebben geëist om vrij de loonsverhogingen te kunnen onderhandelen in de sectoren, en in ruil biedt de regering ons consumptiecheques aan ter waarde van 500€ maximum. Dit voorstel is niet ernstig ‼️

👉 Deze cheques zijn geen loon. De werkneemsters en werknemers kunnen er niet vrij over beschikken. Ze zijn beperkt tot een door de regering opgelegd consumptiekader. De werknemers en werkneemster willen niet geïnfantiliseerd worden. Ze verdienen het om in alle vrijheid gebruik te kunnen maken van de vruchten van hun arbeid.

Voor wie het nog niet begrepen had...

‼️👊 Voor wie het nog niet begrepen had, zijn de vakbondsorganisaties niet bereid het anti-solidariteitskader te aanvaarden dat sommigen aan de interprofessionele onderhandelingen willen opleggen. We blijven gemobiliseerd.
➡️ Wij willen een indicatieve marge en vrije onderhandelingen in de SECTOREN!
➡️ Het loon is een element van solidariteit, we willen lonen die de collectieve behoeften financieren (sociale zekerheid, openbare diensten,...),