Overslaan en naar de inhoud gaan

Algemene informatie

Type
Secteur

PENSIOENEN EN EINDELOOPBAAN ONDER HOOGSPANNING!

Het volledige arbeidersdossier wordt gevolgd door de metaalbewerkers van het ABVV.
Wij vertegenwoordigen zowel de actieve werknemers van vandaag als van gisteren.
En we zijn vooral bezorgd over het lot van onze senioren.
We kunnen niet (meer) aanvaarden (wij stellen dit feit al 10 jaar aan de kaak) dat één gepensioneerde op zes in België
onder de armoedegrens leeft. De eersten die worden getroffen zijn de vrouwen, voor wie het heel moeilijk is om een
volledige loopbaan op te eisen!

IEDEREEN IN BRUSSELS OP STRAAT OP 20 JUNI OM EEN BETER LOON TE EISEN !

Het loon is waar de werknemer recht op heeft in ruil voor de arbeid die hij levert bij een
werkgever. Je zou zelfs kunnen zeggen dat het loon is wat je betaald krijgt …
Maar sms kun je je afvragen of we betaald worden, dan wel of men het ons betaald wil zetten!
Als we naar het loon van de werknemers in België kijken … grrr, dat loon is echt geen vetpot!
Terwijl sommigen volop hun zakken vullen — dankzij de productiviteit van de werknemers — blijven
onze lonen al vele jaren ter plaatse trappelen. En dat terwijl de kosten van levensonderhoud de

Enquête - Is nacht- en ploegenarbeid schadelijk voor je gezondheid?

Om een beter inzicht te krijgen in de effecten van nacht- en ploegenarbeid op de gezondheid en het welzijn van de werknemers, ontwikkelde HIVA een enquête in samenwerking met de Algemene Centrale - ABVV. Heb je last van nacht- of ploegenarbeid? Put nachtwerk je uit en heb je nood aan een pauze? Doe dan mee aan onze enquête, het duurt slechts 10 minuten.

NEEN, de werkne(e)m(st)ers zullen niet opdraaien voor de crisissen!

Afspraak op 20 juni in Brussel!

Van alle kanten rijzen de prijzen de pan uit, een normaal leven leiden wordt een luxe ... eten, verwarming, verplaatsingen, verzorging, een hobby voor de kinderen... telkens moet er gerekend worden tot op de cent! Dit is onaanvaardbaar!


IEDEREEN op 20 juni de straat op!

Voor een herziening van de Wet op de loonnorm. Deze wet blokkeert de verhoging van onze lonen. Er wordt trouwens al aangekondigd dat in 2023-2024 de marge gelijk zou zijn aan NUL! Dat is dubbel onaanvaardbaar!

DE METALLO’S VOEREN ACTIE op 22 april 2022

De Metallo’s voeren actie voor hun koopkracht en voor een grondige herziening van
de loonnormwet van 1996! Deze wet smoort onze onderhandelingsvrijheid en drukt onze lonen!
De prijzen voor energie, brandstof, boodschappen, ALLES ALLES stijgt, behalve de lonen!
OP 22 APRIL ZULLEN WE ER ALLEMAAL ZIJN!
Voor meer informatie over de acties die in jouw buurt zullen plaatsvinden,
neem contact op met je ABVV Metallo afgevaardigde, met je
gewestelijke ABVV Metallo afdeling of via info@metallos.be !