Overslaan en naar de inhoud gaan

Algemene informatie

Type
Secteur

Europese actiedag tegen de commercialisering van de gezondheid

Verdeeldheid van Europese politieke vertegenwoordigers over de verdeling van vaccins, oproepen om aan ontwikkelingslanden te leveren, risico van verzadiging van onze ziekenhuizen, ... deze dag is opnieuw een tijdige herinnering dat gezondheid geen voorwerp van commercialisering is!
Gezondheid voor iedereen overal ter wereld en weg met de winsten die gemaakt worden over de rug van de pandemie en haar slachtoffers!

En wat als we nu eens naar de dividenden zouden kijken ?

Volgens de werkgeversbank zitten de meeste bedrijven in moeilijke financiële papieren en is
het dus onmogelijk om de lonen met meer dan 0,4% te laten stijgen.

Ze verwijzen daarvoor naarCorona en de crisis die dat met zich meebracht.

Het klopt inderdaad dat de pandemie veel bedrijven heeft getroffen, maar dat geldt niet voor
alle bedrijven. Er zijn er die daarentegen hoge winsten bleven maken.

Actiedag gemeenschappelijk vakbondsfront op 25 februari 2021

In het kader van de onderhandelingen voor een Interprofessioneel Akkoord voor ‘21-‘22,
legt het ABVV de oprichting van een solidariteitsfonds voor de minimumlonen op de onderhandelingstafel.
Het ABVV is al jaren dé voortrekker als het op hogere minimumlonen aankomt. Bij de werkgevers stellen we vast dat er weinig enthousiasme is om effectief iets te doen aan de laagste lonen. Dat was ook zo bij de onderhandelingen over het vorige Interprofessioneel Akkoord dat ook om die reden door het ABVV niet werd goedgekeurd.

12 FEBRUARI - FLYERS MWB

De onderhandelingen over de lonen en de evolutie van de arbeidsvoorwaarden voor 2021 en 2022 voor meer dan 3 miljoen werkneemsters en werknemers zijn begonnen.
Ter herinnering, sinds 1996 zitten de vakorganisaties gekneld in het keurslijf van een wet op het concurrentievermogen die hen belet om vrij te onderhandelen!
Zo komt het dat de werkneemsters en werknemers in België al 10 jaar lang de zwaarste
loonmatiging van Europa moeten ondergaan. 3% bruto verhoging in 10 jaar tijd! Plus een indexsprong van 2%!