Overslaan en naar de inhoud gaan

Algemene informatie

Type
Secteur

DE METALLO’S VOEREN ACTIE op 22 april 2022

De Metallo’s voeren actie voor hun koopkracht en voor een grondige herziening van
de loonnormwet van 1996! Deze wet smoort onze onderhandelingsvrijheid en drukt onze lonen!
De prijzen voor energie, brandstof, boodschappen, ALLES ALLES stijgt, behalve de lonen!
OP 22 APRIL ZULLEN WE ER ALLEMAAL ZIJN!
Voor meer informatie over de acties die in jouw buurt zullen plaatsvinden,
neem contact op met je ABVV Metallo afgevaardigde, met je
gewestelijke ABVV Metallo afdeling of via info@metallos.be !

BREAKING NEWS live

Belgische regering schaft wet van 1996 af en bevriest brandstof- en energieprijzen / België ................................................


Wil je ook dat dit meer is dan een April Fool's Day? Kom dan in actie en doe mee op 22 april en 20 juni 2022!  Meer informatie bij uw afgevaardigde of uw ABVV-Métalloskantoor 

STOP DE HOLD-UP OP DE ARBEIDERSKLASSE!

OM AL DIE REDENEN ZAL DE CENTRALE VAN DE METAALBEWERKERS VAN HET ABVV
ALLE ACTIES VAN DE WERKNEMERS DEKKEN. DIT IS ZAL OOK HET GEVAL ZIJN
VOOR DE ACTIES DIE HUN VERTEGENWOORDIGERS IN DE BEDRIJVEN ZULLEN VOEREN
OM ALLE MAATREGELEN DIE WIJ EISEN TE VERDEDIGEN.
WIJ KOMEN OP STRAAT TIJDENS DE HELE MAAND MAART EN
BEREIDEN NU AL DE PARLEMENTAIRE DEBATTEN EVENALS DE ACTIES
DIE WIJ TEGEN DE WET VAN ‘96 GAAN VOEREN.

LOONNORMWET:de strijd gaat door! 15/02 10:00 MUNTPLEIN

Dit wordt vandaag onmogelijk gemaakt door de wet van ‘96, de zgn. "loonnormwet", of wet tot bevordering van de werkgelegenheid
en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen. Deze wet zorgt ervoor dat er slechts een miserabele 0,4% loonsverhoging
kan worden toegekend over de komende twee jaar, ook als het bedrijf of de sector waarin je bent tewerkgesteld grote winsten heeft
gemaakt.
Een dergelijk onrechtvaardige wet, die op ieders loon weegt en armoede creëert, moet diepgaand worden hervormd. We zullen
blijven strijden tot dit bereikt is.