Overslaan en naar de inhoud gaan

Algemene informatie

Type
Secteur

Wie zich momenteel te goed wil doen...

aan een zonnig terrasje, zal dieper in de buidel moeten tasten voor drank en voeding ☀🥤
En veel werknemers zaten al geruime tijd op het tandvlees! De strijd voor een minimumloon van €14 per uur of €2300 bruto per maand in all sectoren  blijft voor de Metallos een speerpunt✊
Om de lonen te verhogen, komen de Metallos en het ABVV in het najaar opnieuw in actie voor een broodnodige hervorming van de loonnormwet. Een wet die elke reële verhoging van de lonen in de weg ligt. Tot die tijd wensen wij iedereen een deugddoende vakantie en een prachtige zomer toe 🍦

PENSIOENEN EN EINDELOOPBAAN ONDER HOOGSPANNING!

Het volledige arbeidersdossier wordt gevolgd door de metaalbewerkers van het ABVV.
Wij vertegenwoordigen zowel de actieve werknemers van vandaag als van gisteren.
En we zijn vooral bezorgd over het lot van onze senioren.
We kunnen niet (meer) aanvaarden (wij stellen dit feit al 10 jaar aan de kaak) dat één gepensioneerde op zes in België
onder de armoedegrens leeft. De eersten die worden getroffen zijn de vrouwen, voor wie het heel moeilijk is om een
volledige loopbaan op te eisen!

IEDEREEN IN BRUSSELS OP STRAAT OP 20 JUNI OM EEN BETER LOON TE EISEN !

Het loon is waar de werknemer recht op heeft in ruil voor de arbeid die hij levert bij een
werkgever. Je zou zelfs kunnen zeggen dat het loon is wat je betaald krijgt …
Maar sms kun je je afvragen of we betaald worden, dan wel of men het ons betaald wil zetten!
Als we naar het loon van de werknemers in België kijken … grrr, dat loon is echt geen vetpot!
Terwijl sommigen volop hun zakken vullen — dankzij de productiviteit van de werknemers — blijven
onze lonen al vele jaren ter plaatse trappelen. En dat terwijl de kosten van levensonderhoud de

Enquête - Is nacht- en ploegenarbeid schadelijk voor je gezondheid?

Om een beter inzicht te krijgen in de effecten van nacht- en ploegenarbeid op de gezondheid en het welzijn van de werknemers, ontwikkelde HIVA een enquête in samenwerking met de Algemene Centrale - ABVV. Heb je last van nacht- of ploegenarbeid? Put nachtwerk je uit en heb je nood aan een pauze? Doe dan mee aan onze enquête, het duurt slechts 10 minuten.

NEEN, de werkne(e)m(st)ers zullen niet opdraaien voor de crisissen!

Afspraak op 20 juni in Brussel!

Van alle kanten rijzen de prijzen de pan uit, een normaal leven leiden wordt een luxe ... eten, verwarming, verplaatsingen, verzorging, een hobby voor de kinderen... telkens moet er gerekend worden tot op de cent! Dit is onaanvaardbaar!


IEDEREEN op 20 juni de straat op!

Voor een herziening van de Wet op de loonnorm. Deze wet blokkeert de verhoging van onze lonen. Er wordt trouwens al aangekondigd dat in 2023-2024 de marge gelijk zou zijn aan NUL! Dat is dubbel onaanvaardbaar!