Overslaan en naar de inhoud gaan

Algemene informatie

Type
Secteur

UITZENDKRACHT? VERGEET NIETJE PREMIE! - ZEITARBEITER ENDJAHRES - PRÄMIE

HET EINDEJAAR NADERT EN ALS UITZENDKRACHT HEB JE IN DECEMBER 2022 RECHT OP EEN EINDEJAARSPREMIE!
VOORWAARDEN
• Minimaal 65 dagen of 494 uur voor één of meer uitzendbureaus als uitzendkracht gewerkt hebben tussen 1 juli 2021 en 30 juni 2022 (de referentieperiode).
• In afwijking van de 65-dagen- of 494-urenregeling heb je ook recht op de eindejaarspremie als je tijdens de referentieperiode vast in dienst bent
genomen door de gebruiker met wie je net daarvoor als uitzendkracht in dienst was, op voorwaarde dat je tijdens de referentieperiode in totaal ten minste

ALGEMENE STAKING 9/11

WERKGEVERS EN LIBERALEN WILLEN ONS WELGETELD 0% LOONSVERHOGING GUNNEN VOOR 2023-2024. DAT ZAL ZONDER HET ABVV ZIJN.
Prijzen gaan omhoog. Energiefacturen swingen de pan uit. De lonen blijven geblokkeerd. En nu opent de politieke rechterzijde, samen met de werkgevers, de aanval op de automatische loonindexering. Blokkeer de energieprijzen in plaats van de lonen!
De situatie is onhoudbaar. Na twee jaar mobiliseren blijven ZIJ doof voor de eisen van werknemers. Daarom schakelen WIJ een versnelling hoger.

Persbericht

Begroting: ouderschapsverlof en tijdskrediet in vizier regering?

Het ABVV vernam  via de pers dat de federale regering overweegt te besparen op tijdskrediet, loopbaanonderbreking en ouderschapsverlof. Een week na de stemming van de arbeidsdeal en de wet tot omzetting van de richtlijn ‘work life balance’, waarmee de regering een betere balans tussen werk en privéleven beoogde, dreigt dezelfde regering de klok terug te draaien door te snijden in de stelsels van tijdskrediet en ouderschapsverlof.

Persbericht

We vernemen dat er voorstellen op de regeringstafel liggen om de kosten van de automatische loonindexering voor de bedrijven te verlichten. Voor het ABVV mag dit geen opstap zijn naar een ingreep in het indexmechanisme zelf. Overheidssteun moet selectief gericht worden op de bedrijven die in moeilijkheden zijn en aan voorwaarden zijn onderworpen, maar nooit via het indexmechanisme. Het is niet de rol van de sociale zekerheid om als bankier op te treden.

PERSBERICHT

Op de werkvloer gaan steeds meer stemmen op die een tendens bevestigen die zich ook in andere sectoren voordoet: een steeds groter aantal werknemers in de metaalsector slaagt er niet meer in om hun energiefactuur te betalen. Op economisch vlak lijden almaar meer ondernemingen onder de exponentiële stijging van de energieprijzen. Wanneer vaste energiecontracten ten einde lopen, worden deze vervangen door vaak onbetaalbare variabele contracten.