Overslaan en naar de inhoud gaan

Quebec


Wij onderhouden al vele jaren nauwe banden met onze kameraden uit Québec.


De Canadese vakbondsorganisatie Ex-TCA Québec (vakbond voor de auto-, luchtvaart- en transportsector en andere werknemers in Québec) nam reeds 20 jaar geleden even sterke standpunten in als de metaalarbeiders van het ABVV met betrekking tot de rechtvaardige verdeling van rijkdommen en het juiste evenwicht in de verhouding kapitaal/werk. Net zoals wij, besteden zij veel aandacht aan de vakbondsvorming voor hun afgevaardigden.


Wij onderhouden ook regelmatig contact met de vertegenwoordigers van UNIFOR Québec (de grootste privévakbond die verscheidene sectoren omvat: autonijverheid, communicatie, elektriciteit, energie, chemie en papier).


Wij plegen zo vaak als mogelijk overleg over heel uiteenlopende onderwerpen, zoals het loopbaaneinde (wij konden veel inspiratie putten uit hun campagne “pensioen zonder zorgen”) of de werking van hun solidariteitsfonds, dat steunt op 4 grote pijlers (werkgelegenheid, opleiding, regionale economie en pensioenen).


Wij waren onlangs in de gelegenheid om hen een opleiding te geven over onze wet van 1948 en de economische en financiële informatie die aan de Ondernemingsraad moet worden gegeven, een instrument dat in Canada nog niet bestaat … Zij luisterden met heel veel belangstelling en hierover zullen wij in de toekomst zeker nog vaak van gedachten wisselen.