Overslaan en naar de inhoud gaan

“Wie het gevecht niet aangaat, heeft op voorhand verloren!”

Wendt Boart Altifort

 

Na een jaar lang onderhandelen blijft de productievestiging van het vroegere Wendt Boart behouden en gaat er geen enkele baan verloren! Dit is schitterend nieuws voor de werknemers en hun gezinnen. Toen op 22 juni 2017 de sluiting werd aangekondigd, was er nochtans weinig hoop op een eventuele overname. Nu gaan de activiteiten van Wendt Boart over in de handen van de groep Altifort. Wij hadden een gesprek met de MWB-ABVV-delegatie Brabant.

 

Wij blikken even terug op de gebeurtenissen sinds juni 2017 met twee MWB-ABVV-vertegenwoordigers: Christian, 58 jaar, al 30 jaar afgevaardigde, en Kamel, 55 jaar, bijna 25 jaar afgevaardigde.
Op 22 juni 2017 deelde de directie van het bedrijf Wendt Boart mee dat er plannen waren om de vestiging in Nijvel op te doeken, ondanks de grote winst die werd geboekt door de groep 3M, eigenaar van de vestiging. Dit betekende dat 107 werknemers in Nijvel op straat kwamen te staan.


Het bedrijf is gespecialiseerd in een zeer geavanceerde niche, die hoofdzakelijk voor de autosector werkt. Er kwamen potentiële overnemers opdagen, maar de overname-eisen die het bedrijf stelde, waren zo hoog, dat iedereen werd afgeschrikt. Aanvankelijk wou de groep 3M eigenlijk de vestiging niet overlaten om strategische redenen. De groep wou immers vermijden dat er een concurrent op de markt zou verschijnen. Daarom diende 3M een sociaal plan in om de activiteiten gewoon te stoppen.


De grootste prioriteit voor de werknemers en hun vertegenwoordigers van MWB-ABVV was de werkgelegenheid behouden. De meeste betrokken werknemers zijn arbeiders van 50 jaar en ouder, die na een sluiting de grootste moeite zouden hebben om nog ander werk te vinden.


De enige oplossing bestond erin om een geloofwaardiger overnemer te vinden. Daarom besloten de werknemers om druk uit te oefenen op de directie. Na verscheidene dagen staking herbegonnen de onderhandelingen in het kader van de wet-Renault. Hoewel de werknemers echt in de put zaten, bleef de strijdlust onaangetast. En toen de onderhandelingen opnieuw van start gingen, bleek de krachtverhouding gunstig voor de werknemers, die deze sterke uitgangspositie zelf hadden opgebouwd. Tegelijk werden er veel inspanningen geleverd om politici te activeren.


Begin 2018 dienden zich twee potentiële overnemers aan. De groep Altifort bleek het degelijkste voorstel te hebben. Deze internationale industriële groep van verscheidene Europese bedrijven werd in 2013 opgericht. Altifort ontwikkelt producten en diensten voor de industrie. De toekomstige overnemer had ook een vergadering met de vakbonden, zonder de 3M-directie, om zijn industrieel plan uit te leggen. Het project dat aan de werknemersvertegenwoordigers werd voorgesteld, lijkt aantrekkelijk. Tijdens een personeelsvergadering werd het unaniem goedgekeurd.


Na de instemming van de werknemers begonnen de echte overnamegesprekken tussen de groepen 3M en Altifort. Ze namen enkele weken in beslag en in april 2018 volgde dan de officiële aankondiging. Tijdens een buitengewone ondernemingsraad deelde de groep 3M officieel mee dat het Wendt Boart-filiaal aan de Altifort Group werd verkocht.


Vanaf het begin was het behoud van de werkgelegenheid en de verworven rechten de enige doelstelling van de werknemersvertegenwoordigers van MWB-ABVV. Eerst wilde Altifort 85 werknemers van de 107 behouden, maar uiteindelijk kunnen ze allemaal blijven. Zij vertegenwoordigen immers een unieke schat aan knowhow en ervaring in deze geavanceerde niche. En inzake werkgelegenheid was er nog meer goed nieuws: de vabondsafgevaardigden hebben al hun gewicht in de schaal geworpen om ook voor de uitzendkrachten een contract te verkrijgen.


Sinds de overname van de activiteiten door Altifort heeft de directie reeds talrijke positieve signalen gegeven: er zijn commerciële medewerkers aangeworven om nieuwe klanten te benaderen en er is geïnvesteerd in het productieapparaat. Hoe positief ook, de vakbonden blijven op hun hoede en aandachtig voor de evolutie van de situatie.


Bijna een jaar na de aankondiging van de volledige sluiting hebben de werknemers verkregen waar ze strijd voor hebben geleverd: hun productieapparaat en verworven rechten behouden. “Wie strijdt, kan verliezen, maar wie niet strijdt, is op voorhand verloren.”


MWB-ABVV-delegatie Brabant van de onderneming ALTIFORT BOART