Overslaan en naar de inhoud gaan

Mercedes Europa SA

?? ELECTIONS SOCIALES 2020 ??


Dario Lima Angulo (Mercedes Europa SA) nous explique pourquoi i lets devenu délégué et pouruqoi voter FGTB !
La FGTB défend des valeurs auxquelles j’adhère : notamment la solidarité et l’égalité. Moi, comme délégué FGTB, je suis formé pour
aider et défendre mes collègues ‼️
Les inégalités salariales nous divisent...
Luttons ensemble pour des salaires et des pensions plus justes, du temps pour plus d’avantages et défendre nos acquis.  
Ensemble, en se serrant les coudes on obtiendra ce à quoi nous avons droit.
Votez rouge ainsi on deviendra plus forts !
______________________________
Het ABVV verdedigt de waarden die voor mij belangrijk zijn, zoals solidariteit en gelijkheid. Als ABVV-afgevaardigde ben ik opgeleid om te helpen en mijn collega’s te verdedigen‼️
Maar ongelijk loon verdeelt ons …
Laten wij samen strijden voor rechtvaardigere lonen en pensioenen, tijd voor meer voordelen en de verdediging van wat wij verworven hebben.
Als wij samen schouder aan schouder staan, dan verkrijgen wij waar wij recht op hebben.
Stem rood, dan staan wij sterker!


#Metallos2020 #FGTB2020 #ABVV2020

Vidéos