Overslaan en naar de inhoud gaan

Ons noodplan voor de prijzencrisis!

a

CRISIS? NIET VOOR IEDEREEN!

Deze sociale terugkeer na de vakantie wordt uiteraard
gekenmerkt door de exploderende energiefacturen! Of het nu
gaat om verwarming, verlichting of verplaatsing, de prijzen
swingen de pan uit! Er komen tal van getuigenissen binnen.
Energievoorschotfacturen van meer dan € 800/maand of
tankbeurten boven de € 100 zijn geen uitzonderingen meer!
De redenen hiervoor zijn eenvoudig: een volledig gedereguleerde
markt die ervoor zorgt dat het geld van de werkende klasse
doorstroomt naar de kassen van de multinationals in de
energiesector. Het is DIEFSTAL, er zijn geen andere woorden voor!
Diefstal met voorbedachten rade die wij al blootlegden sinds
de eerste aanzetten tot liberalisering van de markt in 1996 en
2003. Deze liberalisering moest zorgen voor prijsdalingen en
voor voldoende energievoorziening bij alle gezinnen. Wat een
succesverhaal!
Naast het kelderen van de koopkracht van de werkneemsters
en de werknemers brengt deze situatie de hele economische en
industriële structuur in gevaar, alsook de kleine, middelgrote en
grote ondernemingen die hun energiekosten niet kunnen betalen.
Er bestaan dus wel degelijk aasgieren genaamd Engie-Electrabel,
Total Energie, BP, ... die niet aarzelen om het legitieme rendement
van onze productiviteit af te wegen tegen hun totaal buitensporige,
onevenwichtige en dus onrechtmatige winsten!
HALT AAN HALVE MAATREGELEN
Vanaf de eerste uren van deze prijsstijgingen eiste en verkreeg
het ABVV een btw-verlaging op energie naar 6%, de invoering van
een uitgebreid sociaal tarief en de ondersteuning van de bevolking
tijdens deze moeilijke periode. Deze maatregelen zijn echter
ontoereikend tegenover de toenemende crisis. Nu, wat we van
de regering horen is lang niet voldoende! Wij eisen maatregelen
waarmee de crisis kan worden getrotseerd. Er moet een noodplan
worden opgesteld:
1. Een prijsplafond voor iedereen tot een betaalbare prijs (van
voor de crisis)
We willen geen maatregelen die verdeling zaaien. Iedereen
heeft het recht om zich te verwarmen, om licht te hebben en om
zich te verplaatsen tegen een juiste prijs.
2. Nationalisering van de energiesector
Een dergelijke strategische sector kan niet worden overgelaten
aan een handvol speculanten. Dit is een fundamentele uitdaging
voor de werkende klasse, voor de energietransitie en voor de
industrie. Dit onontbeerlijk goed moet weg uit de klauwen van
de markt en uit het kader van de heilige concurrentie.
3. Teruggave van onrechtmatige winsten
De multinationals drijven hun winst op dankzij onrechtmatige
opbrengsten. De miljarden die de leiders van de sector hebben
geïncasseerd, overschrijden het fatsoen allang! Alleen al voor
Engie-Electrabel is er sprake van 7,5 miljard “overwinsten”.
Voor de hele sector worden tientallen miljarden uit onze zakken
gehaald. Ze moeten dat geld onmiddellijk teruggeven!
4. Geen koninklijk besluit dat de loonsverhogingen blokkeert.
Versterking van de index!
De indexering van de lonen is onvoldoende opdat de inkomens
de kosten van levensonderhoud zouden kunnen bijhouden.
De prijsinflatie beperkt zich niet tot de energiesector. Het
wordt tijd dat we de vrijheid krijgen om vrij over onze lonen te
onderhandelen via een indicatieve marge. Bovendien moeten
de miljarden, die de taxshift heeft verschoven van de lonen naar
dividenden, worden teruggevorderd!
In de komende weken zullen we dit vierdelige noodplan
verdedigen, waar we ook gaan! Vooral op straat maar ook voor de
bedrijfspoorten. Want terwijl de energieprijzen pieken, beschouwt
het VBO onze lonen als HET PROBLEEM! Het is tijd om van koers en
toon te veranderen!