Overslaan en naar de inhoud gaan

Algemene informatie

Type
Secteur

Solidariteit met onze Kameradenvan Nissan Barcelona

“Zwaar getroffen” door het Coronavirus rijgt de automobielsector de aankondigingen aan elkaaren wordt de druk op de werknemers verhoogd.
In het zeer recent document “25 actions for successful_restart EU automotive sector”, delen de Europese werkgeversvertegenwoordigers ons hun nieuwe ultraliberale recepten voor de sector mee: nieuwe financiële steunmaatregelen (liquiditeiten), meer liberalisering van de markt, financiering van onderzoek en ontwikkeling en van de kwalificaties met Europees geld, ...

In lockdown: wat zijn jullie “1 MAYbe but...” om een terugkeer naar het abnormale te verhinderen?

Deze dag zal de gelegenheid zijn om onze 1 MAYbe but... kenbaar te maken om een terugkeer naar het abnormale te verhinderen!
Onze “pre-covid-19”-eisen blijven brandend actueel als het gaat om loon, arbeidsduur, rechtvaardige fiscaliteit, syndicale democratie in de bedrijven, werk/privéleven, uitdagingen i.v.m. de digitalisering, de absolute verdediging van onze solidariteitsmechanismen: de sociale zekerheid en onze overheidsdiensten ...  Onze 1 MAYbe but... zijn talrijk!

Covid-19: Terug naar het werk in alle veiligheid!

•       Je werkgever en/of je rechtstreekse hiërarchische overste;
•       De leden van het Comité voor preventie en bescherming op het werk (of, indien niet aanwezig, de vakbondsafvaardiging en je bestendige van ABVV Metallo’s);
•       De preventieadviseur van de Interne en/of externe dienst voor preventie en bescherming op het werk;
•       De gewestelijke directie bevoegd voor het Toezicht op het welzijn op het werk;
•       De lokale politie.

28 april werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk

Deze dag zal nooit zoveel betekenis hebben gehad als in 2020. De Metallo’s wensten opnieuw hun eisen een rood brandmerk te
geven inzake veiligheid en gezondheid, corona of geen corona!
Naast de gevaren van de beroepen die met onze sectoren verbonden zijn, moet daar nog het schrikbeeld van dit virus aan toegevoegd
worden, dat de werknemers boven het hoofd hangt, ongeacht de sector.
De metallo’s, in het bijzonder via het CPBW, herinneren eraan dat de veiligheid geen koopwaar is, en ook geen reduceerbare kost,