Overslaan en naar de inhoud gaan

Wie zijn we ?

De MWB-ABVV, die zijn zetel rue de Namur 49 te 5000 Beez heeft, is samengesteld uit 3 provinciale afdelingen :
•    Brabant
•    Hainaut-Namur
•    Liège-Luxembourg

Statutaire organen :
•    Congres (statutair of buitengewoon)
•    Regionaal comité
•    Uivoerend comité
•    Secretariaat
•    Controlecommissie

Als MWB staan we de provinciale afdelingen in hun dagelijkse werking bij.

Als MWB organiseren we eveneens werkvergaderingen, interzetels, technische commissies om de belangen van zijn leden optimaal te verdedigen ongeacht hun statuut (actieven, niet-actieven, mannen, vrouwen, jongeren, bruggepensioneerden, gepensioneerden, grensarbeiders, contacten voor onbepaalde of bepaalde duur, uitzendkrachten...).


De MWB-team bestaat uit 12 medewerkers :


Politiek secretariaat
Hillal Sor                                                                  Secretaris-generaal 
Jean-Michel Hutsebaut                                             Adjunct-secretarissen-generaal 
Michaël Venturi                                                        Adjunct-secretarissen-generaal

Administratie
Sophie Musette                                                        Secretariaat
Valérie Lebrun                                                          Secretariaat en FBZ

Financiën
Marialise Magno
Laurent Mégal                                                           Directeur financiën

Informatica 
Frédéric Simon                                                         Verantwoordelijke
Gaetano Cutaia                                                         Assistenten

Studiedienst
Margot Maillard                                                        Adviseurs
Aurélie Blampain                                                      Adviseurs

Syndicale vorming
Gery Jacquet en Patrick Michaux                              Medewerkers