Overslaan en naar de inhoud gaan

Bedankt Manu! Bedankt Yves!

Manu Castro Yves Beatse

Een pagina wordt omgeslagen bij de Provinciale afdeling Brabant. Manuel Castro en Yves Beatse, respectievelijk Voorzitter en Vicevoorzitter, zullen hun mandaten binnen enkele weken neerleggen. Vanaf 1 maart zullen ze na meer dan dertien jaar aan het hoofd van de Federatie Brabant opnieuw “basismilitanten” worden.

Manu en Yves hebben een quasi identiek parcours afgelegd. Allebei zijn ze heel vroeg afgevaardigden geworden, vanaf 1981. Ze zijn – samen – groepsbegeleiders geweest in de vorming te Melreux, een plaats die nog steeds nostalgische gevoelens bij hen opwekt. Vervolgens slaagden ze voor de examens om vrijgestelden te worden, en in 2004 worden ze verkozen tot voorzitter en vicevoorzitter van de ‘Metallos ABVV’. Uiteraard is het, met twee karakters van hun kaliber, niet altijd ongewogen geweest, maar het paar heeft doorheen de jaren en beproevingen onverwoestbare banden kunnen smeden.

Manu wordt al snel hoofdafgevaardigde op het moment dat hij werkte bij CGC, momenteel Engie Cofely. Het is met dezelfde ijver dat hij de trappen van de syndicale structuur beklimt om Voorzitter van de Federatie te worden. Hij zal eveneens voorzitter worden van MWB-ABVV.

Yves begint te werken op 16-en-een-half-jarige leeftijd. Zeer snel katapulteert zijn syndicaal engagement hem naar het hoofd van de afvaardiging van Twin Disc. Zijn parcours heeft hij deels te danken aan Pierre AUBRY, zijn mentor in de onderneming, en Henri GILOT, oud-verantwoordelijke van de Waals-Brabantse secties van de Metallos ABVV. In 2010 zal Yves de teugels overnemen van de interprofessionele werking van Waals-Brabant.

Talloze syndicale overwinningen vormen de mijlpalen van hun parcours. Op gewestelijk vlak heeft Manu, aan het hoofd van de Federatie, gevochten voor de erkenning van de Brusselse entiteit als volwaardig gewest, zowel op het niveau van de structuren als MWB-ABVV als daarbuiten. Hij zal zich enorm inzetten om respect af te dwingen voor de Brusselse Intergewestelijke. Yves heeft eveneens al zijn energie aangewend om het interprofessioneel ABVV-gewest van Waals-Brabant, waarvan hij in 2010 voorzitter zal worden, nieuw leven in te blazen. De opleiding heeft eveneens een belangrijke rol gespeeld voor deze twee autodidacten. Een opleiding aan de school van het leven. Hun leidmotief: “Zonder opleiding is er geen toekomst, vooral voor de jongeren”! Het nieuwe opleidingscentrum van de sector van metaalproductie, de Pôle MIT (voorheen IRIS TECH), is een indrukwekkende strategische verwezenlijking, een project waar Manu met veel passie in geïnvesteerd heeft. Het laatste project, dat hem nauw aan het hart ligt, is de beslissing die genomen is om wintervakanties aan te bieden aan kinderen uit achterstandswijken.

De verschillende gevoerde strijden zijn in hun ogen slechts mogelijk door een goed georganiseerde strijdformatie in te nemen. Met een strikt respect voor de syndicale lijn van de Provinciale afdeling, uitdrukking van haar militanten. Deze lijn berust op een essentieel principe: de syndicale onafhankelijkheid, garant voor een links syndicalisme, grootste tegengewicht voor de politieke machten, dewelke deze ook zijn. Hun syndicale visie berust eveneens op de internationale solidariteit en het is daarom dat, aan het hoofd van de Federatie, projecten zijn ondersteund in Griekenland, Cuba en Oekraïne.   

Laten we er voor elk van hen één markante syndicale gebeurtenis uitpikken, hoewel dat geen makkelijke opgave is. Voor Manu is het behoud van de AUDI site één van de mooiste overwinningen uit zijn carrière. Na de aankondiging dat Volkswagen zou worden gesloten aan het einde van 2006, geloofden weinigen in de toekomst van de assemblagefabriek in het Brussels gewest. Deze strijd werd vooral gevoerd om een toekomst te bieden aan de Brusselse jongeren. Wat betreft Yves, hij is sterk gekenmerkt door de strijd van de “21” aan de Forges de Clabecq en het tragische overlijden van onze betreurde Kameraad Christian Binnemans, een man met een groot hart wiens herinnering voor altijd in het staal van Clabecq gesmeed is.  

Maar in de ogen van kameraden Castro en Beatse is elke strijd van even grote waarde, of het nu gaat over de bescherming van één of 100 werknemers! Hoe groot of hoe klein het aantal ook is, het leed is hetzelfde wanneer een sociaal drama zich voordoet. De syndicale en militante strijd is uiteraard nog niet voorbij voor hen, maar gaat gewoon door in een andere vorm. We kunnen op hen betrouwen. Hasta siempre!   

Wij wensen Najar Lahouari en Philippe Genin alvast veel succes als nieuwe Voorzitter en Vicevoorzitter van onze Federatie Brabant!