Overslaan en naar de inhoud gaan

28 april werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk

1

Deze dag zal nooit zoveel betekenis hebben gehad als in 2020. De Metallo’s wensten opnieuw hun eisen een rood brandmerk te
geven inzake veiligheid en gezondheid, corona of geen corona!
Naast de gevaren van de beroepen die met onze sectoren verbonden zijn, moet daar nog het schrikbeeld van dit virus aan toegevoegd
worden, dat de werknemers boven het hoofd hangt, ongeacht de sector.
De metallo’s, in het bijzonder via het CPBW, herinneren eraan dat de veiligheid geen koopwaar is, en ook geen reduceerbare kost,
maar wel een fundamenteel recht waarop de financiële overwegingen nooit mogen voorgaan.
Daarom eisen de metallo’s te allen tijde:
• dat de werknemers beter zouden geïnformeerd worden over de wetgeving over veiligheid en gezondheid op het werk en dat
deze wetgeving zorgvuldiger zou worden toegepast;
• een aanzienlijke verhoging van de budgetten die voor dit onderwerp worden uitgetrokken. Hier is geen plaats voor “goedkope”
veiligheid! Met de gezondheid en het leven van de werknemers wordt niet gesjacherd!
• kwaliteitsvolle werkkledij en individuele beschermingsmiddelen aangepast aan elk beroep (schoenen, bril, handschoenen,
protectieschermen, mondmaskers...);
• kwaliteitsvolle infrastructuur op de werven (kleedkamers, toiletten, verbanddozen, desinfecterende gel...);
• de toepassing van het principe van mede-aansprakelijkheid tussen enerzijds de onderneming-gebruiker en het uitzendbureau
en anderzijds tussen de gebruikers in het kader van onderaanneming;
• de toepassing van het principe van de STRAFRECHTELIJKE aansprakelijkheid van de bedrijven, niets meer, niets minder;
• een strenger toezicht op de eisen die de opdrachtgevers stellen aangaande werkprocessen en termijnen om elke vorm van
stress en pesterijen te vermijden.
Wat de psychosociale risico’s betreft, zij zijn ook aanwezig en deze crisis zal op dat vlak zeker niet zorgen voor verbetering!
De moeilijke situatie is al verslechterd. De werkdruk, het gebrek aan middelen en personeel om daaraan het hoofd te bieden,
zijn allemaal factoren die deze situatie nog verergeren.
De feiten zijn er en een besluit dringt zich op: DE ARBEIDSORGANISATIE MOET OPNIEUW UITGEDACHT WORDEN EN DE WERKNEMER
MOET OPNIEUW CENTRAAL WORDEN GEPLAATST IN HET DENKPROCES.
Ben je gezond dankzij het werk? Neen, je werkt dankzij je gezondheid. Wat zouden de werkgevers doen zonder ons, zonder jullie,
zonder jou? in goede gezondheid? We wilden jullie enkel eraan herinneren dat zonder ons werk hun kapitaal niets waard is!
De ABVV Metallo’s spelen niet met de veiligheid en gezondheid
van de werkneemsters en werknemers!
Met ons sta je onder hoge bescherming!

Images
 Journée santé sécurité NL